Nếu bạn đang muốn giao tiếp tiếng Pháp tốt, một trong những yếu tố cần nắm vững chính là các dạng câu hỏi tiếng Pháp.

Đầu tiên, chúng ta có hai loại câu hỏi:

  • Câu hỏi đóng – les questions fermées – trả lời OUI “có” hoặc NON “không”;
  • Câu hỏi mở – les questions ouvertes – sẽ có các từ để hỏi, câu trả lời rộng hơn.

Mỗi dạng câu hỏi Pháp ngữ Bonjour sẽ cập các cách đặt câu hỏi trong tiếng Pháp khác nhau. Trong tiếng Pháp, người ta còn phân biệt các dạng câu hỏi theo hình thức của chúng bao gồm: câu hỏi mang tính trang trọng, câu hỏi mang tính phổ thông và câu hỏi mang tính thân mật. Nhưng chung quy lại vẫn là kiểu câu hỏi đóng hay câu hỏi mở nên bạn chỉ cần nắm vững cách đặt câu hỏi tiếp theo đây sẽ giao tiếp tiếng Pháp tốt rồi.

Phân biệt các cách đặt câu hỏi trong tiếng Pháp

1. Câu hỏi đóng

Câu hỏi dễ nhất đặt nhất chính là câu hỏi đóng – LES QUESTION FERMÉES. 

Cách 1:

Bạn chỉ cần chỉnh giọng cao hơn ở cuối câu sẽ thành câu hỏi có hay không, tiếng Pháp khác tiếng Anh là không nhấn trọng âm mà điều chỉnh về ngữ điệu câu khi nói, nên việc lên giọng hay xuống giọng ở một câu khá quan trọng.

Ví dụ 1: Khi hỏi thăm sức khỏe bạn hỏi “Ça va?” (Khỏe không?), bạn lên giọng ở chữ “va” phía cuối sẽ thành câu hỏi. Nhưng nếu bạn giữ nguyên giọng, không lên giọng ở cuối câu thì “Ça va(Tôi khỏe) sẽ thành câu trả lời ngay.

Ví dụ 2: “Tu manges du riz?” (Bạn ăn cơm chưa?) – như ví dụ trên, đừng quên lên giọng cuối câu.

Cách 2:

Cách thứ 2 chính là cách mà chúng ta được dạy, chính là ĐẢO NGỮ: VERBE (động từ) – (bắt buộc phải có gạch nối này) SUJET (chủ ngữ). Lưu ý đối với ngôi thứ ba số ít sẽ là VERBE – T – IL/ELLE trong một số động từ.

Ví dụ:

  • “Manges-tu du riz?” (Cậu ăn cơm chưa?) – Oui, j’en mange (Tớ ăn rồi);
  • “Aime-t-il le français?” (Anh ấy có thích tiếng Pháp không?) – Oui, il l’aime (Vâng, anh ấy thích)

Nhắc nhẹ: Nếu đi thi, bạn nên sử dụng cách 2 này

Cách 3:

Kiểu đặt câu hỏi cuối cùng cũng là kiểu khiến câu dài hơn nhưng cũng mang tính chất LES QUESTION FERMÉES nhất, chính là EST-CE QUE \ɛs.kə\.

Tại sao lại mang tính chất câu hỏi đóng nhất? Bởi vì khi câu bạn nói có EST-CE QUE ở đầu câu, dù không lên giọng thì người nghe vẫn hiểu đây là 1 câu hỏi có – không.

Ví dụ :

  • “Est-ce qu’il aime le français?” (Anh ấy có thích tiếng Pháp không?);
  • “Est-ce que tu manges du riz?” (Bạn ăn cơm chưa?)

Lưu ý một chút, EST-CE QUE có 3 từ nhưng chỉ phát ra 2 âm là EST QUE \ɛs.kə\, đọc cả 3 cũng được nhưng nói như người Pháp thì chỉ là \ɛs.kə\ thôi.

2. Câu hỏi mở:

Trong tiếng Pháp sẽ có các từ để hỏi sau:

Từ để hỏi Nghĩa
QUI Ai
QUE / QUOI Cái gì
Ở đâu
QUAND Khi nào
COMBIEN Bao nhiêu
COMMENT Như thế nào
POURQUOI Tại sao
QUEL/ QUELLE/ QUELS/ QUELLES Tính từ để hỏi: cái nào, cái gì…
Bảng các từ để hỏi

Cách 1:

Cách cơ bản nhất chúng ta vẫn hay biết chính là “từ để hỏi + đảo ngữ (verbe-sujet)

Ví dụ: Où habitez-vous? (Bạn ở đâu?)

Cách 2:

Nếu bạn không muốn đảo ngữ có thể dùng cách này “từ để hỏi + est-ce que + sujet + verbe”

Ví dụ : Où est-ce que vous habitez?

Cách 3:

Trong giao tiếp, thường người Pháp sẽ đặt từ để hỏi ở cuối câu vào đảo ngữ hay không đều tùy vào người nói, nhưng BẮT BUỘC phải lên giọng ở cuối câu.

Ví dụ: “Vous habitez OÙ?”, chữ OÙ phải được nâng cao hơn ít nhất tông giọng bình thường, nếu không sẽ ra thành câu bình thường. 

Cách 4:

Dùng tính từ hỏi để hỏi: QUEL /QUELLE/ QUELS/ QUELLES lần lượt từ trái qua là đi kèm danh từ giống đực – số ít, giống cái – số ít, giống đực – số nhiều và giống cái – số nhiều. Thật ra thì người Pháp hay hỏi những câu hỏi đơn giản, từ sử dụng khá đơn giản nên dùng từ này khá nhiều. 

Ví dụ:

  • Tên bạn là gì? QUEL EST TON NOM?;
  • hay bạn ở đâu? QUELLE EST TON ADRESSE? 

Hoặc nếu bạn muốn hỏi lại để xác định một vấn đề nào đó có thể dùng cụm “N’EST-CE PAS” ở cuối câu hỏi hoặc từ “BIEN” trong câu hỏi để xác minh lại nội dung 1 lần nữa. 

Ví dụ:

  • Vous apprenez le français, n’est-ce pas? (cậu học tiếng Pháp, phải không?);
  • Vous êtes bien Bonjour? (Cậu là Bonjour phải không?)

Các cách đặt câu hỏi trong tiếng Pháp không quá khó phải không? Để giao tiếp tốt, đừng quên luyện tập đặt câu hỏi bằng tiếng Pháp mỗi ngày cùng Bonjour

Mon

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học