Giờ mở cửa

Thứ 2 - Chủ nhật: 8h00 - 21h00

Các tính từ trong tiếng pháp

tinh-tu-tieng-phap

Trong tiếng pháp, cũng như trong tiếng Anh hay tiếng Việt, tính từ dùng để diễn tả một người hay một vật. Ta có thể sử dụng tính từ với một danh từ hay động từ ÊTRE. Các tính từ được chia theo giống (đực hay cái) và theo số (ít hay nhiều) với danh từ.

Ví dụ
  • giống đực số ít : Un stylo noir. một cây bút màu đen
  • giống cái số ít : Une table noire. một cái bàn đen
  • giống đực số nhiều : Des stylos noirs. những cây cây bút đen
  • giống cái số nhiều : Des tables noires. những cái bàn đen

 

1. Giống đực và giống cái

Dạng nguyên mẫu của tính từ là dạng ở số ít giống đực.

Ví dụ Félix est un chat blancFelix là một con mèo màu trắng.

Thông thường, ta thêm “e” vào dạng giống đực để được dạng giống cái của tính từ.

Ví dụ Michel est françaisMichel là người đàn ông Pháp. 
Marie est française. Marie là người phụ nữ Pháp. 

Nếu dạng giống đực của tính từ đã kết thúc bằng “e”, ta sẽ giữ nguyên dạng này cho giống cái.

Ví dụ Le chat est sur le fauteuil jaune. Con mèo nằm trên cái ghế sofa màu vàng.
Le chat est sur la chaise jauneCon mèo nằm trên cái ghế màu vàng.

Nhiều tính từ có kết thúc khác khi chia ở giống cái.

giống đực giống cái Ví dụ
-el -elle naturel – naturelle (tự nhiên)
annuel – annuelle (hằng năm)
-er -ère premier – première (thứ nhất)
dernier – dernière (cuối cùng)
boulanger – boulangère (thợ làm bánh mì)
-g -gue long – longue (dài)
-en -en vietnamien – vietnamienne
moyen – moyenne (trung bình)
ancien – ancienne (cũ, cổ)
-on -onne bon – bonne (tốt)
mignon – mignonne (dễ thương)
-eur
-eux
-euse flatteur – flatteuse (nịnh hót)
curieux – curieuse (tò mò)
heureux – heureuse (hạnh phúc)
amoureux – amoureuse (đang yêu)
-f -ve passif – passive (bị động)
neuf – neuve (mới)
positif – positive (tích cực)

Với một số tính từ, có một sự thay đổi đuôi ở giống cái

giống đực giống cái Ví dụ
-eau -elle beau – belle(đẹp)
nouveau– nouvelle (mới)
-ieux -ieille vieux – vieille (cũ, già)
-anc -anche blanc – blanche (trắng)

 

2. Số ít số nhiều

Ta thêm “s” vào cuối tính từ để có được dạng số nhiều giống đực.

Ví dụ Il pense à de bons repas. Anh ta nghĩ về những bữa ăn ngon.

Nếu tính từ đã kết thúc bằng “s” hay “x”, ta giữ nguyên dạng tính từ ở dạng số ít. (ta không thêm gì vào).

Ví dụ J’aime le fromage français. Tôi thích phô mai pháp.
J’aime les fromages français. Tôi thích những loại phô mai pháp.
C’est un homme sérieux. Đây là một người đàn ông nghiêm túc.
Ce sont des hommes sérieux. Đây là những người đàn ông nghiêm túc.

Ta chia dạng số nhiều giống cái bằng cách thêm “es” vào cuối của tính từ. Nếu tính từ đã được kết thúc bằng “e”, ta chỉ cần thêm s.

Ví dụ Il est assis sur une chaise jaune. Anh ta ngồi trên một cái ghế vàng.
Ils sont assis sur des chaises jaunes. Họ ngồi trên những cái ghế vàng.

Trường hợp đặc biệt

Các tính từ kết thúc bằng “al” hay “au” phải chuyển thành “aux” ở giống đực số nhiều và “ales” ở giống cái số nhiều.

Ví dụ Le musée national (bảo tàng quốc gia) → Les musées nationaux
Max est original (Max thì thật kì quặc) → Max et Léo sont originaux
Un plat régional (một món ăn vùng miền) → Des plats régionaux
Jean est beau (Jean thật đẹp trai) → Jean et Jules sont beaux.
Le nouveau magasin (cửa hàng mới) → Les nouveaux magasins

Khi mà tính từ dùng để diễn tả nhiều người và một trong số họ là giống đực thì tính từ được chia ở dạng giống đực số nhiều

giống đực+ giống cái= giống đực ở số nhiều

Ví dụ Michel et Marie sont français. Michel và Marie là người pháp.
Mon frère et ma sœur sont intelligents. Em trai và em gái tôi thì thông minh.

Một vài tính từ có dạng giống đực, giống cái, số ít hay số nhiều là như nhau:

  • Những tính từ có nguồn gốc từ danh từ (orange :  trái cam/màu cam ; marron : hạt dẻ/màu nâu)
Ví dụ Il aime les fauteuils orange. Anh ta thích những cái ghế bành màu cam.
Tous ses pantalons sont marron. Tất cả quần dài của tôi đều màu nâu.
  • màu hỗn hợp
Ví dụ Il aime les fauteuils jaune citron. Anh ta thích những cái ghế bành màu vàng chanh.

Các tính từ này được sử dụng trong ngôn ngữ nói hằng ngày: chic, super, sympa

Ví dụ Il aime les fauteuils chic. Anh ta thích những cái ghế bành lịch sự.
Ses amis sont sympa. Bạn anh ta thật đáng yêu.

 

EXERCICES

Exercice 1


 
Exercice 2

3 Responses to “Các tính từ trong tiếng pháp”


Leave a Reply


Liên hệ

Phap Ngu Bonjour
  • 29 Nguyen Son Ha
  • P5, Q3, TP HCM
  • (08) 38.18.10.38
Teachers

Charlélie MENIL
Trong tiếng pháp, cũng như trong tiếng Anh hay tiếng Việt, tính từ dùng để diễn tả một người hay […]
Grégory GALVAN
Trong tiếng pháp, cũng như trong tiếng Anh hay tiếng Việt, tính từ dùng để diễn tả một người hay […]
Cle
Trong tiếng pháp, cũng như trong tiếng Anh hay tiếng Việt, tính từ dùng để diễn tả một người hay […]
Alexandre KOGUT
Trong tiếng pháp, cũng như trong tiếng Anh hay tiếng Việt, tính từ dùng để diễn tả một người hay […]
View All