Giờ mở cửa

Thứ 2 - Chủ nhật: 8h00 - 21h00

Trình độ A1

Sau đây là danh sách 70 động từ cần phải biết đầu tiên trong tiếng pháp. Các động từ này […]
read more
Trong tiếng pháp, cũng như trong tiếng Anh hay tiếng Việt, tính từ dùng để diễn tả một người hay […]
read more
Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% […]
read more
Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% […]
read more
Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% […]
read more
1. Cách chia động từ AVOIR ở thời hiện tại 2. Cách sử dụng động từ AVOIR trong tiếng Pháp […]
read more
1. Cách chia động từ ÊTRE ở thời hiện tại * Ta bắt buộc phải nối vần giữa đại từ […]
read more
Cụm từ IL Y A Để chỉ sự tồn tại của một người hay một vật, người ta dùng il […]
read more
Các đại từ nhấn mạnh (hoặc đại từ mang trọng âm) dùng để nhấn mạnh một danh từ hoặc một […]
read more
Dưới đây là một số câu tiếng Pháp đơn giản được sử dụng để chào hỏi. Salut : chào bạn, […]
read more
Liên hệ

Phap Ngu Bonjour
  • 29 Nguyen Son Ha
  • P5, Q3, TP HCM
  • (08) 38.18.10.38
Teachers

Charlélie MENIL
Dưới đây là một số câu tiếng Pháp đơn giản được sử dụng để chào hỏi. Salut : chào bạn, […]
Grégory GALVAN
Dưới đây là một số câu tiếng Pháp đơn giản được sử dụng để chào hỏi. Salut : chào bạn, […]
Cle
Dưới đây là một số câu tiếng Pháp đơn giản được sử dụng để chào hỏi. Salut : chào bạn, […]
Alexandre KOGUT
Dưới đây là một số câu tiếng Pháp đơn giản được sử dụng để chào hỏi. Salut : chào bạn, […]
View All