Giờ mở cửa

Thứ 2 - Chủ nhật: 8h00 - 21h00

Chia động từ nhóm 1

dong-tu-nhom1

Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% động từ thuộc nhóm 2, khoảng 5% động từ thuộc nhóm 3).

1. Tổng quan

Động từ nhóm 1 là những động từ kết thúc bằng « er » trừ động từ aller. Nhóm 1 chiếm khoảng 90% tổng số động từ trong tiếng pháp. May mắn thay, cách chia động từ nhóm này rất đơn giản !

Ở thì hiện tại, ta chia động từ nhóm 1 như sau :
– Để động từ nguyên mẫu và bỏ đi đuổi ER
Thêm vào phần đuôi : -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent

Chanter (hát)
Je chante Nous chantons
Tu chantes Vous chantez
Il/elle/on chante Ils/elles chantent

Chú ý : Cách đọc của các ngôi “Je, Tu, Il, Elle, Ils, Elles” giống nhau.

2. Ví dụ

Sau đây là 10 động từ nhóm 1 thường gặp nhất :
1. trouver (tìm thấy, nhận thấy)
2. donner (cho)
3. parler (nói)
4. passer (trải qua)
5. regarder (xem, nhìn)
6. aimer (thích)
7. demander (hỏi, yêu cầu)
8. rester (ở lại, còn)
9. penser (nghĩ, suy nghĩ)
10. arriver (đến, xảy ra)

3. Trường hợp ngoại lệ

a. động từ kết thúc bởi « cer » hay « ger »

Với những động từ « cer », ta thay thế c bằng « ç » khi mà ta chia ngôi nous.

Commencer (bắt đầu)
Je commence Nous commençons
Tu commences Vous commencez
Il/elle commence Ils/elles commencent

Với những động từ « ger », ta giữ nguyên “e” sau g khi ta chia với ngôi nous.

Manger (ăn)
Je mange Nous mangeons
Tu manges Vous mangez
Il/elle mange Ils/elles mangent

b. động từ kết thúc bằng « eler » hay « eter »

Khi mà động từ kết thúc bằng « -e, -es, -ent », ta có 2 cách chia

đổi e thành è (acheter)

Acheter (mua)
J’achète Nous achetons
Tu achètes Vous achetez
Il/elle achète Ils/elles achètent

gấp đôi phụ âm (appeler, jeter)

S’appeler (tên)
Je m’appelle Nous nous appelons
Tu t’appelles Vous vous appelez
Il/elle s’appelle Ils/elles s’appellent

c .động từ kết thúc bằng « yer »

Động từ kết thúc bằng –oyer hay –uyer (envoyer (gửi), appuyer (ấn), ennuyer (làm chán nản)…), ta phải chia y thành i trước e (e không đọc)
Những động từ kết thúc bằng –ayer (payer, essayer, balayer…), có thể đổi y thành i nhưng điều này không bắt buộc.

Essayer (thử)
J’essaie Nous essayons
Tu essaies Vous essayez
Il/elle essaie Ils/elles essaient

 

EXERCICES

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

15 Responses to “Chia động từ nhóm 1”


Leave a Reply


Liên hệ

Phap Ngu Bonjour
  • 29 Nguyen Son Ha
  • P5, Q3, TP HCM
  • (08) 38.18.10.38
Teachers

Charlélie MENIL
Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% […]
Grégory GALVAN
Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% […]
Cle
Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% […]
Alexandre KOGUT
Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% […]
View All