Giờ mở cửa

Thứ 2 - Chủ nhật: 8h00 - 21h00

Chia động từ nhóm 2

dong-tu-nhom2

Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% động từ thuộc nhóm 2, khoảng 5% động từ thuộc nhóm 3).

1. Tổng quan

Những động từ nhóm 2 ở dạng nguyên mẫu kết thúc bằng « -IR ».
Chú ý : Không phải tất cả động từ kết thúc bằng « -IR » đều thuộc nhóm 2. Một số động từ lại thuộc nhóm 3.

Động từ nhóm 2 có khoảng 300 động từ. Khi mà bạn bắt đầu học tiếng pháp, bạn phải biết 2 động từ : finir (xong, kết thúc) và choisir (chọn lựa).

Những động từ thuộc nhóm này thường diễn tả sự thay đổi trạng thái :
grandir : devenir grand (lớn lên, tăng thêm)
grossir : devenir gros : (mập lên, làm to ra)
maigrir : devenir maigre (làm gầy đi)
rougir : devenir rouge (đỏ mặt)
blanchir : devenir blanc (trở nên trắng)
rajeunir : devenir plus jeune (làm trẻ lại)
vieillir : devenir plus vieux (già đi)

Ở thì hiện tại, ta chia động từ nhóm 2 như sau :
– Để động từ nguyên mẫu và bỏ đi đuổi IR
Thêm vào phần đuôi : -is, -is, -it, -issons, -issez, -issent

Finir (xong)
Je finis Nous finissons
Tu finis Vous finissez
Il/elle/on finit Ils/elles finissent

Lưu ý :

  • Ngôi “Je, Tu” chia giống nhau.
  • Động từ chia ở ngôi “je, tu, il, elle, on” đọc giống nhau.

2. Ví dụ

Sau đây là 10 động từ nhóm 2 thường gặp nhất :
1. finir (xong, kết thúc)
2. choisir (chọn lựa)
3. réussir (thành công)
4. réfléchir (suy nghĩ)
5. se réunir (gặp, hội họp)
6. obéir (vâng lời)
7. réagir (phản ứng)
8. grandir (lớn lên, tăng thêm)
9. fournir (đưa ra, cung cấp)
10. punir (phạt)

EXERCICES

Exercice 1

Exercice 2

5 Responses to “Chia động từ nhóm 2”


Leave a Reply


Liên hệ

Phap Ngu Bonjour
  • 29 Nguyen Son Ha
  • P5, Q3, TP HCM
  • (08) 38.18.10.38
Teachers

Charlélie MENIL
Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% […]
Grégory GALVAN
Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% […]
Cle
Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% […]
Alexandre KOGUT
Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% […]
View All