TIẾNG PHÁP CƠ BẢN – ĐỘNG TỪ NHÓM 2

Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% động từ thuộc nhóm 2, khoảng 5% động từ thuộc nhóm 3).
Nội dung bài viết

1. Tổng quan

Những động từ nhóm 2 ở dạng nguyên mẫu kết thúc bằng « -IR ».
Chú ý : Không phải tất cả động từ kết thúc bằng « -IR » đều thuộc nhóm 2. Một số động từ lại thuộc nhóm 3.

Động từ nhóm 2 có khoảng 300 động từ. Khi mà bạn bắt đầu học tiếng pháp, bạn phải biết 2 động từ : finir (xong, kết thúc) và choisir (chọn lựa).

Những động từ thuộc nhóm này thường diễn tả sự thay đổi trạng thái :
grandir : devenir grand (lớn lên, tăng thêm)
grossir : devenir gros : (mập lên, làm to ra)
maigrir : devenir maigre (làm gầy đi)
rougir : devenir rouge (đỏ mặt)
blanchir : devenir blanc (trở nên trắng)
rajeunir : devenir plus jeune (làm trẻ lại)
vieillir : devenir plus vieux (già đi)

Ở thì hiện tại, ta chia động từ nhóm 2 như sau :
– Để động từ nguyên mẫu và bỏ đi đuổi IR
– Thêm vào phần đuôi : -is, -is, -it, -issons, -issez, -issent

Finir (xong)
Je finis Nous finissons
Tu finis Vous finissez
Il/elle/on finit Ils/elles finissent

Lưu ý :

  • Ngôi “Je, Tu” chia giống nhau.
  • Động từ chia ở ngôi “je, tu, il, elle, on” đọc giống nhau.
  1. Ví dụ

Sau đây là 10 động từ nhóm 2 thường gặp nhất :
1. finir (xong, kết thúc)
2. choisir (chọn lựa)
3. réussir (thành công)
4. réfléchir (suy nghĩ)
5. se réunir (gặp, hội họp)
6. obéir (vâng lời)
7. réagir (phản ứng)
8. grandir (lớn lên, tăng thêm)
9. fournir (đưa ra, cung cấp)
10. punir (phạt)

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học