Giờ mở cửa

Thứ 2 - Chủ nhật: 8h00 - 21h00

Chương trình

Bonjour cung cấp các chương trình học tiếng Pháp theo tiêu chuẩn quốc tế :

Tiếng Pháp phổ thông A1 – A2 – B1

taxi1taxi2taxi3

Lớp luyện thi DELF A2

cledelfa2reussirdelfa2abcdelfa2

Lớp luyện thi DELF B1

cledelfb1reussir-delf-b1abcdelfb1

Lớp luyện thi DELF B2

editob2alteregob2abcdelfb2

Lớp luyện thi TCF

test-connaissance-francaistcfexercicesabctcf

Liên hệ

Phap Ngu Bonjour
  • 29 Nguyen Son Ha
  • P5, Q3, TP HCM
  • (08) 38.18.10.38
Teachers

Charlélie MENIL
Bonjour cung cấp các chương trình học tiếng Pháp theo tiêu chuẩn quốc tế : Tiếng Pháp phổ thông A1 […]
Grégory GALVAN
Bonjour cung cấp các chương trình học tiếng Pháp theo tiêu chuẩn quốc tế : Tiếng Pháp phổ thông A1 […]
Cle
Bonjour cung cấp các chương trình học tiếng Pháp theo tiêu chuẩn quốc tế : Tiếng Pháp phổ thông A1 […]
Alexandre KOGUT
Bonjour cung cấp các chương trình học tiếng Pháp theo tiêu chuẩn quốc tế : Tiếng Pháp phổ thông A1 […]
View All