Tục ngữ Việt Nam có câu “Không thầy đố mày làm nên”, văn học tiếng Pháp lại có Julien Green truyền lại “LES PROFESSEURS SONT IRREMPLAÇABLES : ILS VOUS APPRENNENT À APPRENDRE” để nói lên tầm quan trọng của giáo viên. Và những câu danh ngôn này cũng không hề xa lạ trong giao tiếp tiếng Pháp cơ bản đâu nha. Hãy cùng Bonjour tìm hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu nói này.

LES PROFESSEURS SONT IRREMPLAÇABLES : ILS VOUS APPRENNENT À APPRENDRE le pʁɔ.fɛ.sœʁ sɔ̃ i.ʁɑ̃.pla.sabl il vu apʁɛn a a.pʁɑ̃dʁ có nghĩa là những giáo viên không thay thế được: họ dạy bạn học.

LES PROFESSEURS le pʁɔ.fɛ.sœʁ là danh từ giống đực, số nhiều, có nghĩa là giáo viên. Một lưu ý với danh từ này chính là dù đó là giáo viên nam hay nữ, danh từ PROFESSEUR cũng chỉ có 01 giống đực, không thay đổi nên cẩn thận nhé. Ví dụ cô ấy là giáo viên dạy toán của tôi sẽ là elle est mon PROFESSEUR de mathématiques.
SONT sɔ̃ là động từ được chia ở ngôi thứ ba số nhiều của động từ ÊTRE, có nghĩa “thì, là, ở”. Ví dụ như các cô ấy là giáo viên dạy toán của tôi sẽ là elles SONT mes professeurs de mathématiques.
IRREMPLAÇABLES i.ʁɑ̃.pla.sabl là tính từ, có nghĩa “không thay thế được”. Ví dụ anh ấy là người cộng sự không thể thay thế được sẽ là il est un collaborateur IRREMPLAÇABLE.
ILS APPRENNENT À il apʁɛn a là động từ APPRENDRE được chia ở ngôi thứ 3 số nhiều, có nghĩa là “dạy”. Ví dụ như họ dạy em bé đọc sẽ là ILS APPRENNENT À lire aux enfants.
VOUS vu trong câu này chính là bổ ngữ, có nghĩa là “bạn” hoặc “các bạn”.
APPRENDRE a.pʁɑ̃dʁ là động từ, có nghĩa là “học”. Ví dụ học tiếng Pháp sẽ là APRRENDRE le français.

20/11 đã tới rồi, cậu đã chuẩn bị gì cho thầy, cô giáo của mình chưa? Đừng quên LES PROFESSEURS SONT IRREMPLAÇABLES : ILS VOUS APPRENNENT À APPRENDRE. Đừng quên theo dõi Bonjour tớ mỗi ngày để thêm nhiều bài học về tiếng PHáp giao tiếp cơ bản nhé.

Nguồn: Bonjour Team

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học