Đồng nghĩa VOIR trong tiếng Pháp đơn giản

Trong tiếng Pháp cơ bản, có nhiều từ vựng đồng nghĩa khác âm hoặc đồng âm khác nghĩa hoặc cùng 1 từ nhưng không cùng giống sẽ cho ra nghĩa khác nhau... Động từ "VOIR" cũng là một từ đa nghĩa như vậy.
Nội dung bài viết

Động từ Voir trong tiếng Pháp đơn giản có nghĩa là “nhìn, thấy”, ngoài ra động từ Voir còn có nghĩa là quan sát, tham quan…

Tổng quan

Từ vựng trong tiếng Pháp đơn giản có khá nhiều từ vựng tiếng Pháp đồng âm khác nghĩa (homonyme), từ vựng tiếng Pháp khác nghĩa khi khác giống… để thấy từ vựng tiếng Pháp cũng phong phú và đa dạng không kém từ vựng tiếng Việt là bao.

Ngoài ra, tiếng Pháp vẫn có các từ đa nghĩa và từ cùng nghĩa khác âm. Động từ “VOIR” chính là một từ vựng chứng minh cho sự giàu có vốn từ trên, ngoài nghĩa thông thường ra thì VOIR vẫn còn rất nhiều nghĩa khác.

Các từ đồng nghĩa với VOIR

  1. VOIR \vwaʁ\ – REGARDER \ʁə.ɡaʁ.de\ : nhìn thấy, xem

Ví dụ:

  • Je vois un film – Tôi xem phim;
  • Je regarde la télévision – Tôi xem TV

2. VOIR \vwaʁ\ – RENCONTRER \ʁə.kɔ̃.tʁe\ : gặp gỡ;

Ví dụ:

  • Venez me voir demain! (hãy đến gặp tôi vào ngày mai!);
  • Je rencontre mon amie sur le chemin (tôi gặp bạn tôi trên đường)

3. VOIR \vwaʁ\ – VISITER \vi.zi.te\ : tham quan;

Ví dụ:

  • Voir une exposition (Tham quan một cuộc triển lãm);
  • Il visite un musée (Anh ấy tham quan bảo tàng)

4. VOIR \vwaʁ\ – SAVOIR \sa.vwaʁ\ : biết;

Ví dụ:

  • Je ne vois pas quel parti prendre (tôi không biết nên làm thế nào);
  • Je ne sais rien! (Tôi không biết gì cả!)
Động từ VOIR trong tiếng Pháp đơn giản
Nghĩa của động từ Voir trong tiếng Pháp cơ bản

5. VOIR \vwaʁ\ – REMARQUER : nhận thấy, nhận ra

6. VOIR \vwaʁ\ – OBSERVER : chú ý

7. VOIR \vwaʁ\ – CONSULTER : khám bệnh

8. VOIR \vwaʁ\ – DEVINER : đoán

9. VOIR \vwaʁ\ – ÉPROUVER : thử 

10. VOIR \vwaʁ\ – JUGER : phán đoán

11. VOIR \vwaʁ\ – APPRÉCIER : đánh giá

12. VOIR \vwaʁ\ – IMAGINER : tưởng tượng

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học