Học từ lời bài hát “Non, je ne regrette rien”

Học từ lời bài hát là một trong những phương pháp học tiếng Pháp khá hiệu quả do nhịp điệu sẽ khiến người học thích thú hơn.
Nội dung bài viết

Học từ lời bài hát là một trong những phương pháp học tiếng Pháp khá hiệu quả do nhịp điệu sẽ khiến người học thích thú hơn. Cùng thử sức với bài hát “Non, je ne regrette rien” xem như thế nào…

Học từ lời bài hát
Học từ lời bài hát “Non, je ne regrette rien”

Non, rien de rien Không, hoàn toàn không có gì cả

Non, je ne regrette rien Không, tôi không hối tiếc gì nữa cả

Ni le bien, qu’on m’a fait Kể cả là những điều tốt đẹp người ta đã làm cho tôi

Ni le mal, tout ça m’est bien égal Hay những điều xấu xa, tất cả đều như nhau

Non, rien de rien Không, hoàn toàn không có gì cả

Non, je ne regrette rien Không, tôi chả hối tiếc điều gì nữa

C’est payé, balayé, oublié Đã được trả đủ, được xóa sạch, lãng quên rồi

Je me fous du passé Tôi không còn bận tâm đến quá khứ

Avec mes souvenirs Với những kỷ niệm của tôi

J’ai allumé le feu Tôi đã thắp lên ngọn lửa

Mes chagrins, mes plaisirs Bao nỗi buồn, niềm vui của tôi

Je n’ai plus besoin d’eux Tôi không cần đến chúng nữa

Balayer les amours Cuốn đi hết các mối tình

Avec leurs trémolos Cùng với những dư âm của chúng

Balayer pour toujours Xóa sạch mãi mãi

Je repars à zéro Tôi bắt đầu lại từ số không

Điệp khúc

Non, rien de rien Không, không còn gì nữa

Non, je ne regrette rien Không, tôi không hối tiếc điều gì

Ni le bien, qu’on m’a fait Kể là điều tốt đời cho tôi

Ni le mal, tout ça m’est bien égal Hay điều tệ hại, tất cả đều như nhau

Non, rien de rien Không, không còn gì nữa

Non, je ne regrette rien Không, em không hối tiếc điều gì

Car ma vie, car mes joies Bởi vì cuộc đời của em, bởi những niềm vui của em

Aujourd’hui, ça commence avec toi Ngày hôm nay, đều bắt đầu với anh…

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học