Lịch khai giảng tháng 10-11-12/2020

Lớp tiếng Pháp phổ thông

Lớp trình độ A1 (36h)

Trình độThời gianKhai giảngHọc phíHọc phí ưu đãi
A1-1
Thứ 7-CN9h00 – 11h1531/102.800.0001.960.000
Thứ 7-CN15h00 – 17h1514/112.800.0001.960.000
Thứ 2-4-619h30 – 21h0009/112.800.0001.960.000
A1-2
Thứ 2-4-618h00 – 19h3002/112.800.0002.520.000
Thứ 3-518h00 – 21h1503/112.800.0002.520.000
A1-3
Thứ 2-4-618h00 – 19h3016/122.800.0002.520.000
Thứ 2-4-619h30 – 21h0004/112.800.0002.520.000

Lớp trình độ A2 (36h)

A2-1
Thứ 3-518h00 – 20h1503/113.100.0002.790.000
Thứ 7-CN09h00 – 11h1505/123.100.0002.790.000
Thứ 2-4-619h30 – 21h0016/113.100.0002.790.000
A2-2Thứ 2-4-618h00 – 19h3023/113.100.0002.790.000
A2-3
Thứ 2-4-619h30 – 21h0002/113.100.0002.790.000
Thứ 3-518h00 – 20h1517/113.100.0002.790.000

Lớp trình độ B1 (36h)

B1-1Thứ 2-4-619h30 – 21h00Mở sau3.300.0002.970.000
B1-2
Thứ 2-4-618h00 – 19h3011/113.300.0002.970.000
Thứ 7-CN15h00 – 17h1531/103.300.0002.970.000
B1-3Thứ 3-518h00 – 20h15Mở sau3.300.0002.970.000
B1-4Thứ 3-518h00 – 20h1524/113.300.0002.970.000

Lớp trình độ B2 (36h)

B2-1Thứ 2-4-618h00 – 19h3014/093.800.0003.420.000
B2-2
Thứ 2-4-618h00 – 20h1509/113.800.0003.420.000
Thứ 7-CN15h00 – 17h1521/113.800.0003.420.000
B2-3Thứ 3-518h00 – 20h15Mở sau3.800.0003.420.000
B2-4Thứ 3-518h00 – 20h1508/123.800.0003.420.000

Các lớp luyện thi

Thời lượng

– Lớp luyện thi DELF A2: 1 tháng (18 giờ/4 tuần)

– Lớp luyện thi DELF B1: 3 tháng (54 giờ/12 tuần)

Trình độThời gianKhai giảngHọc phíHọc phí ưu đãi
DELF B1Thứ 2-4-618h00 – 19h30Mở sau5.000.0004.500.000
DELF B2Thứ 7 – CN15h – 17h15Mở sau3.800.0003.420.000
TCFThứ 7 – CN09h00 11h15Mở sau1.700.0001.530.000

Các lớp giao tiếp

Trình độThời gianKhai giảngHọc phíHọc phí ưu đãi
GT B1-B2Thứ 7-CN9h00 – 11h1507/113.000.0002.700.000
GT A1-A2Thứ 7-CN9h00 – 11h1524/102.800.0002.520.000

Các lớp cấp tốc

Trình độThời gianKhai giảngHọc phíHọc phí ưu đãi
A1 A2 LT A2 (180h)
Thứ 2 -> Thứ 68h30 – 11h4509/1116.400.00014.760.000
Thứ 2 -> Thứ 613h30 – 16h4523/1116.400.00014.760.000
Thứ 2 -> Thứ 68h30 – 11h4514/1216.400.00014.760.000
Thứ 2 -> Thứ 613h30 – 16h4521/1216.400.00014.760.000
B1 (120h)
Thứ 2 -> Thứ 68h30 – 11h4502/1111.880.00010.692.000
Thứ 2 -> Thứ 68h30 – 11h4631/1111.880.00010.692.000

Đăng ký tư vấn khoá học