Giờ mở cửa

Thứ 2 - Chủ nhật: 8h00 - 21h00

Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9-10/2019

LỚP TRÌNH ĐỘ A1-1 dành cho học viên mới bắt đầu, với 100% giáo viên Pháp đứng lớp.

LỚP TIẾNG PHÁP PHỔ THÔNG

LỚP TRÌNH ĐỘ A1 
Trình độ Thời gian Khai giảng Học phí HP ưu đãi
A1-1 Thứ 3-5 18h-20h15 10/09 1.900.000
A1-1 Thứ 7-CN 9h-11h15 14/09 1.900.000
A1-2 Thứ 2-4-6 18h-19h30 11/09 2.500.000 2.250.000
A1-3 Thứ 7-CN 15h-17h15 07/09 2.500.000 2.250.000
LỚP TRÌNH ĐỘ A2
A2-1 Thứ 2-4-6 19h30-21h 09/09 2.800.000 2.520.000
A2-2 2.800.000 2.520.000
A2-3 Thứ 2-4-6 18h-19h30 06/09 2.800.000 2.520.000
LỚP TRÌNH ĐỘ B1
B1-1 Thứ 3-5 18h-20h15 19/09 3.100.000 2.790.000
B1-2 Thứ 2-4-6 18h-19h30 30/09 3.100.000 2.790.000
B1-3 Thứ 7-CN 15h-17h15 21/09 3.100.000 2.790.000
B1-4 3.100.000 2.790.000
LỚP TRÌNH ĐỘ B2
B2-1 3.500.000 3.150.000
B2-2 Thứ 3-5 18h-20h15 03/10 3.500.000 3.150.000
B2-3 Thứ 2-4-6 19h30-21h 07/10 3.500.000 3.150.000
B2-4 3.500.000 3.150.000
B2-5 3.500.000 3.150.000

LỚP TIẾNG PHÁP LUYỆN THI

Thời lượng :

  • Lớp luyện thi DELF A2 : 1 tháng (4 tuần/18 giờ)
  • Lớp luyện thi DELF B1 : 3 tháng (12 tuần)
Trình độ Thời gian Khai giảng Học phí HP ưu đãi
DELF A2 1.500.000 1.350.000
DELF B1 Thứ 7-CN 15h-17h15 10/08 4.800.000 4.320.000
TCF Thứ 2-4-6 18h-19h30 09/09 2.800.000 2.520.000

LỚP LUYỆN PHÁT ÂM

Trình độ Thời gian Khai giảng Học phí HP ưu đãi
A1 tới B2 1.100.000 900.000

LỚP TIẾNG PHÁP GIAO TIẾP

Trình độ Thời gian Khai giảng Học phí HP ưu đãi
A1-A2 Thứ 7-CN 9h-11h15 05/10 2.500.000 2.250.000
B1-B2 Thứ 2-4-6 19h30-21h 15/09 2.800.000 2.520.000

LỚP TIẾNG PHÁP CẤP TỐC

Thời lượng :

  • Lớp A1+A2 : 3 tháng (12 tuần)
  • Lớp B1 : 2 tháng (8 tuần)
Trình độ Thời gian Khai giảng Học phí HP ưu đãi
A1+A2 Thứ 2 đến thứ 6 13h30-16h45 09/09 14.400.000 12.960.000
B1 Thứ 2 đến thứ 6 8h30-11h45 09/09 9.600.000 8.640.000
Liên hệ

Phap Ngu Bonjour
  • 29 Nguyen Son Ha
  • P5, Q3, TP HCM
  • (08) 38.18.10.38
Teachers

Noel
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9-10/2019 LỚP TRÌNH ĐỘ A1-1 dành cho học viên mới bắt đầu, với 100% giáo viên […]
Grégory GALVAN
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9-10/2019 LỚP TRÌNH ĐỘ A1-1 dành cho học viên mới bắt đầu, với 100% giáo viên […]
Cle
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9-10/2019 LỚP TRÌNH ĐỘ A1-1 dành cho học viên mới bắt đầu, với 100% giáo viên […]
Alexandre KOGUT
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9-10/2019 LỚP TRÌNH ĐỘ A1-1 dành cho học viên mới bắt đầu, với 100% giáo viên […]
View All