Giờ mở cửa

Thứ 2 - Chủ nhật: 8h00 - 21h00

Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6-7/2020

LỚP TRÌNH ĐỘ A1-1 dành cho học viên mới bắt đầu, với 100% giáo viên Pháp đứng lớp.

LỚP TIẾNG PHÁP PHỔ THÔNG

 

LỚP TRÌNH ĐỘ A1 (36h)
Trình độ Thời gian Khai giảng Học phí HP ưu đãi
A1-1 Thứ 2-4-6
Thứ 7-CN
19h30-21h
15h-17h15
15/06
13/06
2.800.000 2.520.000
A1-2 Thứ 3-5
Thứ 2-4-6
18h-20h15
18h-19h30
09/07
01/06
2.800.000 2.520.000
A1-3 Thứ 7-CN
Thứ 3-5
09h-11h15
18h-20h15
27/06
28/05
2.800.000 2.520.000
LỚP TRÌNH ĐỘ A2 (36h)
A2-1 Thứ 3-5
Thứ 2-4-6
18h-20h15
19h30-21h00
23/07
22/06
3.100.000 2.790.000
A2-2 Thứ 2-4-6
Thứ 7-CN
18h-19h30
15h-17h15
06/07
13/06
3.100.000 2.790.000
A2-3 Thứ 2-4-6
Thứ 7-CN
18h-19h30
14h-16h15
22/06
13/06
3.100.000 2.790.000
LỚP TRÌNH ĐỘ B1 (36h)
B1-1 Thứ 3-5 18h-20h15 19/05 3.300.000 2.970.000
B1-2 Thứ 2-4-6
Thứ 3-5
18h-19h30
18h-20h15
15/06
14/07
3.300.000 2.970.000
B1-3 Mổ sau 3.300.000 2.970.000
B1-4 Mổ sau 3.300.000 2.970.000
LỚP TRÌNH ĐỘ B2
B2-1 Thứ 2-4-6
Thứ 3-5
18h00-19h30
18h-20h15
15/06
11/06
3.800.000 3.420.000
B2-2 Mổ sau 3.800.000 3.420.000
B2-3 Thứ 7-CN 15h-17h15 06/06 3.800.000 3.420.000
B2-4 Mổ sau 3.800.000 3.420.000

LỚP TIẾNG PHÁP LUYỆN THI

Thời lượng :

  • Lớp luyện thi DELF A2 : 1 tháng (4 tuần/18 giờ)
  • Lớp luyện thi DELF B1 : 3 tháng (12 tuần)
Trình độ Thời gian Khai giảng Học phí HP ưu đãi
DELF B2
(36h)
Thứ 2-4-6 19h30-21h 20/06 3.800.000 3.420.000
DELF B1
(3 Tháng)
Thứ 7-CN
Thứ 2-4-6
15h-17h15
19h30-21h
23/05
15/06
5.200.000 4.680.000
TCF
(1 Tháng)
Thứ 7-CN 09h-11h15 20/06 1.700.000 1.500.000

LỚP LUYỆN PHÁT ÂM

Trình độ Thời gian Khai giảng Học phí HP ưu đãi
A1 tới B2 1.100.000 900.000

LỚP TIẾNG PHÁP GIAO TIẾP

Trình độ Thời gian Khai giảng Học phí HP ưu đãi
A1-A2 Thứ 7-CN 9h-11h15 20/06 2.800.000 2.520.000
B1-B2 Thứ 7-CN 9h-11h15 04/07 3.000.000 2.700.000

LỚP TIẾNG PHÁP CẤP TỐC

Thời lượng :

  • Lớp A1+A2 : 3 tháng (12 tuần)
  • Lớp B1 : 2 tháng (8 tuần)

 

Trình độ Thời gian Khai giảng Học phí HP ưu đãi
A1 (90h) Thứ 2 đến thứ 6 8h30-11h45 22/06 7.500.000 6.750.000
A2 (90h) Thứ 2 đến thứ 6 13h30-16h45 30/06 8.900.000 8.010.000
B1 (120h) Thứ 2 đến thứ 6 8h30-11h45 22/06 11.880.000 10.692.000
Liên hệ

Phap Ngu Bonjour
  • 29 Nguyen Son Ha
  • P5, Q3, TP HCM
  • (08) 38.18.10.38
Teachers

Charlélie MENIL
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6-7/2020 LỚP TRÌNH ĐỘ A1-1 dành cho học viên mới bắt đầu, với 100% giáo viên […]
Grégory GALVAN
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6-7/2020 LỚP TRÌNH ĐỘ A1-1 dành cho học viên mới bắt đầu, với 100% giáo viên […]
Cle
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6-7/2020 LỚP TRÌNH ĐỘ A1-1 dành cho học viên mới bắt đầu, với 100% giáo viên […]
Alexandre KOGUT
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6-7/2020 LỚP TRÌNH ĐỘ A1-1 dành cho học viên mới bắt đầu, với 100% giáo viên […]
View All