KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG PHÁP
Duy nhất chỉ có tại Bonjour
Kiểm tra
Previous
Next
Trình độ A1
Trình độ A2
Đề mẫu thi viết Delf A2

Đề mẫu thi viết Delf A2 – Production écrite

Trong đề thi Delf A2, phần thi nói là phần thi thứ 3. Nếu điểm phần nói không vượt qua “điểm chết” thì vẫn không đạt được bằng Delf A2. Cùng xem thi viết như thế nào trong đề mẫu thi viết Delf A2 dưới đây…

Xem thêm »

Bài thi mẫu trong phần nói trong đề Delf A2

Trong quá trình ôn luyên tiếng Pháp cho kỳ thi Delf A2, có nhiều bạn sẽ cảm thấy hơi khó trong việc đưa ra một bố cục bài tốt. Để giúp các bạn tự tin hơn, bài thi mẫu trong phần nói dưới đây sẽ bổ sung thêm cho bạn cấu trúc bài thi nên có.

Xem thêm »
Trình độ B1
Trình độ B2

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học