Phân biệt danh từ tiếng Pháp (giống đực)

Trong tiếng Pháp danh từ sẽ được chia thành danh từ giống đực và giống cái. Vậy làm thế nào để phân biệt danh từ tiếng Pháp? Cùng xem một số danh từ giống đực được kết thúc bằng các đuôi sau.
Nội dung bài viết

Trong tiếng Pháp danh từ sẽ được chia thành danh từ giống đực và giống cái. Vậy làm thế nào để phân biệt danh từ tiếng Pháp? Cùng xem một số danh từ giống đực được kết thúc bằng các đuôi sau.

Phân biệt danh từ tiếng Pháp – giống đực

Danh từ tận cùng bằng đuôi “-AGE” 

Ví dụ

Tất cả các danh từ nói về mùa trong năm:
Hầu hết các danh từ chỉ phương tiện:
Phân biệt danh từ tiếng Pháp
masculin

Danh từ tận cùng bằng đuôi “-EAU” (trừ PEAU \po\ – da và EAU \o\ – nước)

Ví dụ:

Danh từ tận cùng bằng đuôi “-OT”

Ví dụ:

Danh từ tận cùng bằng đuôi “-OU”

Ví dụ:

Danh từ tận cùng bằng đuôi “-LON”

Ví dụ:

Danh từ tận cùng bằng đuôi “-AN” trừ MAMAN \ma.mɑ̃\ – mẹ

Ví dụ:

Danh từ tận cùng bằng đuôi “-IN”

Ví dụ:

Hầu hết các danh từ chỉ các bộ phận trên gương mặt, trừ LA BOUCHE \la buʃ\ – miệng, đều là giống đực:

Danh từ tận cùng bằng đuôi “-OIR”

Ví dụ:

Phần lớn các danh từ tận cùng bằng đuôi “-MENT”, trừ LA JUMENT \la ʒy.mɑ̃\ – ngựa cái

Ví dụ:

Danh từ tận cùng bằng đuôi “-AL”

Ví dụ:

Danh từ tận cùng bằng đuôi “-AS”

Ví dụ:

Nguồn: Bonjour Team

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học