NGẠN NGỮ PHÁP – AVEC DU TEMPS ET DE LA PATIENCE, ON VIENT À BOUT DE TOUT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ngạn ngữ Pháp có câu “AVEC DU TEMPS ET DE LA PATIENCE, ON VIENT À BOUT DE TOUT”, câu này cũng mang hàm ý giống câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Hãy cùng Bonjour học giao tiếp tiếng Pháp cơ bản với những câu ngạn ngữ.

AVEC DU TEMPS ET DE LA PATIENCE, ON VIENT À BOUT DE TOUT a.vɛk dy tɑ̃ e də la pa.sjɑ̃s, ɔ̃ vjɛ̃ a bu‿d tu dịch theo nghĩa đen sẽ là “với thời gian và kiên nhẫn, chúng ta có thể vượt qua tất cả”. Trong tiếng Việt mình thì có thể hiểu theo nghĩa câu tục ngữ “có công mài sắt, có ngày nên kim”, lòng kiên trì sẽ giúp con người vượt qua thử thách.

AVEC a.vɛk là giới từ, có nghĩa là “với”. Ví dụ như hãy đi cùng với tớ sẽ là venez AVEC moi.
DU dy và DE LA də la là mạo từ chỉ thành phần, trong câu này temps (thời gian) và patience (sự kiên nhẫn) là những danh từ không đếm được, đồng thời cũng muốn nói cần một phần trong tổng thể cũng đủ để thực hiện được điều trong câu nhắc đến. Tớ sẽ giải thích riêng về mạo từ chỉ thành phần cho cậu trong bài sau nhé.
TEMPS tɑ̃ là danh từ giống đực, có nghĩa là “thời gian”. Ví dụ như cậu sử dụng tốt thời gian của cậu sẽ là tu emploies bien ton TEMPS.
ET e là giới từ, có nghĩa là “và”. Ví dụ như tớ và mẹ tớ sẽ là moi ET ma mère.
PATIENCE pa.sjɑ̃s là danh từ giống cái, có nghĩa “sự kiên nhẫn”. Ví dụ như công việc này đòi hỏi sự kiên trì sẽ là ce travail exige de PATIENCE.
ON ɔ̃ là đại từ chủ ngữ, có nghĩa là “chúng ta” hoặc “người ta”. Từ này tớ nói cũng khá nhiều rồi, ví dụ như chúng ta đi thôi sẽ là ON y va.
VIENT À BOUT DE vjɛ̃ a bu‿d là động từ VENIR À BOUT DE, có nghĩa là “vượt qua” hoặc “hoàn thành thắng lợi”, được chia ở ngôi thứ 3 số ít – tương ứng với ON ở trên. Ví dụ như người ta thực hiện được trọn vẹn ý đồ sẽ là ON VIENT À BOUT D’un dessein.
TOUT tu là đại từ, có nghĩa là “tất cả”. Ví dụ như tất cả đều mất hết sẽ là TOUT est perdu.

Tớ biết tiếng Pháp không hề dễ nhưng nhưng ông cha ta vẫn nói từ trước đến giờ “Có công mài sắt có ngày nên kim”, còn người Pháp là AVEC DU TEMPS ET DE LA PATIENCE, ON VIENT À BOUT DE TOUT. Ừ, với thời gian và kiên nhẫn, giấc mơ du học Pháp của tụi mình sẽ thực hiện được thôi nè.

Nguồn: Bonjour Team

Theo dõi Pháp ngữ Bonjour

Bạn còn điều băn khoăn và cần tư vấn?

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học