Ngày trước đi học tớ từng làm một thí nghiệm vui trong môn Hóa chứng minh 1 câu nói của cô dạy Văn là sai. Đó chính là lấy NH3 + HCl -> NH4Cl – phản ứng tạo nên hiện tượng khói trắng bay ra mà không cần tới lửa. Thực tế thì NH4Cl không phải là khói mà là các phân tử lơ lửng giống khói thôi, nên lời cô dạy Văn bảo “không có lửa làm sao có khói” vẫn đúng nha cậu, người Pháp còn nói đúng qua câu thành ngữ hay sử dụng IL N’Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU đây.

IL N’Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU il nja pa də fy.me sɑ̃ fø – dịch đúng như nghĩa của câu, không có khói nếu không có lửa. “Không có lửa làm sao có khói” chắc hẳn là một câu thành ngữ khá quen thuộc với cậu rồi phải không, phàm làm việc gì trên đời đều xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, không có chuyện tự dưng mà thế này hay tự dưng thế nọ.

IL Y A il j‿a là cụm động từ, có nghĩa là “có”. Cụm này xài y nguyên như vậy, không có thay đổi gì hết nha, trừ khi đổi thì hoặc đổi dạng thành câu hỏi hoặc câu phủ định chứ vẫn IL Y A thôi, cậu đừng quên đấy. Ví dụ như có 4 người trong gia đình tớ sẽ là IL Y A 4 personnes dans ma famille.
NE … PAS DE ne…pa də là cụm từ có nghĩa là “không”, thường kẹp giữa động từ trong câu, phía sau DE sẽ là danh từ. Nếu mạo từ không xác định thì khi chuyển qua câu phủ định, mình sẽ bỏ mạo từ và để mỗi DE không thôi. Ví dụ như chị ấy có trái táo sẽ là elle a une pomme -> chuyển phủ định là elle N’a PAS DE pomme.
FUMÉE fy.me là danh từ giống cái, có nghĩa là “khói”. Ví dụ như có nhiều hóa chất độc hại trong khói thuốc lá sẽ là IL Y A beaucoup de substances chimiques dangereuses contenues dans la FUMÉE de cigarette.
SANS sɑ̃ là giới từ, có nghĩa là “không”. Ví dụ như cuộc sống sẽ tẻ nhạt nếu không có bạn là notre vie serait ennuyeuse SANS amis.
FEU fø là danh từ giống đực, có nghĩa là “lửa” Ví dụ như cái áo bị cháy sẽ là la chemise est en FEU.

Hóa học hay Văn học hay Pháp (học) nếu không động lực học, sẽ không có kết quả tốt như IL N’Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU cậu nhé. Nên để học tiếng Pháp giỏi, Bonjour khuyên bạn hãy cho mình một mục tiêu như du học Pháp cũng là một động lực nè. Cố lên nhé

Nguồn: Bonjour Team

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học