KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG PHÁP
Duy nhất chỉ có tại Bonjour
Kiểm tra
Previous slide
Next slide

Ngữ pháp trình độ A1

Những lỗi tiếng Pháp người tự học dễ mắc phải

Thường đối với những bạn tự học tiếng Pháp, có nhiều từ trong câu sử dụng chưa được chính xác lắm vì chuyển từ ngôn ngữ Việt sang ngôn ngữ Pháp tạo nên những lỗi tiếng Pháp. Các lỗi này thường nằm trong các câu có từ liên kết và trước đó có một đại từ nhấn mạnh khiến người viết dễ hiểu nhầm…

Xem thêm »

Cách dùng beaucoup – très – trop trong tiếng Pháp

Để diễn tả “rất” thích hoặc làm cái gì đó “nhiều” trong tiếng Pháp, chúng ta sẽ sử dụng các từ như beaucoup, très, trop… Các từ này không khó để hoàn thiện câu nhưng vẫn nhiều bạn mắc lỗi cách dùng beaucoup – très – trop trong bài viết…

Xem thêm »
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học