KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG PHÁP
Duy nhất chỉ có tại Bonjour
Kiểm tra
Previous
Next
Trình độ A1

Những lỗi tiếng Pháp người tự học dễ mắc phải

Thường đối với những bạn tự học tiếng Pháp, có nhiều từ trong câu sử dụng chưa được chính xác lắm vì chuyển từ ngôn ngữ Việt sang ngôn ngữ Pháp tạo nên những lỗi tiếng Pháp. Các lỗi này thường nằm trong các câu có từ liên kết và trước đó có một đại từ nhấn mạnh khiến người viết dễ hiểu nhầm…

Xem thêm »

Cách dùng beaucoup – très – trop trong tiếng Pháp

Để diễn tả “rất” thích hoặc làm cái gì đó “nhiều” trong tiếng Pháp, chúng ta sẽ sử dụng các từ như beaucoup, très, trop… Các từ này không khó để hoàn thiện câu nhưng vẫn nhiều bạn mắc lỗi cách dùng beaucoup – très – trop trong bài viết…

Xem thêm »
Trình độ A2

Cách sử dụng thì passé composé

Thường trong bài viết điều khiến các bạn thấy khó chính là khi nào sử dụng passé composé mới đúng. Pháp ngữ Bonjour sẽ chỉ ra một số cách sử dụng thì passé composé giúp bạn làm bài tốt hơn.

Xem thêm »
Trình độ B1
Trình độ B2

Écrire un e-mail au DELF B2

Au DELF B2, l’e-mail (ou courrier électronique) est moins fréquent que la lettre formelle. En revanche, c’est un type de courrier beaucoup plus fréquent dans la vraie vie !

Xem thêm »

Tiếng Pháp nâng cao – Diễn đạt lời khuyên

Trong bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có cách diễn đạt lời khuyên cũng như những điều bắt buộc. Tiếng Pháp cũng vậy. Để diễn đạt lời khuyên như thế nào cho đúng thì cùng Pháp ngữ Bonjour xem những cách dưới đây

Xem thêm »

Tiếng Pháp nâng cao – Gérondif

Trong phương pháp học tiếng Pháp lần trước của Pháp ngữ Bonjour về các thể hiện nguyên nhân, có một cách diễn đạt chính là Gérondif, tuy nhiên không phải bạn nào cũng hiểu rõ về dạng này, cùng Pháp ngữ Bonjour tìm hiểu kĩ hơn về “người bạn Gérondif” này nhé.

Xem thêm »

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học