Những lỗi giới từ tiếng Pháp thường gặp

Những lỗi giới từ tiếng Pháp thường nhiều bạn sẽ mắc phải ở trong bài viết của mình. Những lỗi đó sẽ bao gồm có "de" hay không "de" trong cụm giới từ, giới từ đi kèm phương tiện giao thông, giới từ đi kèm các từ chỉ mạng xã hội, và một vài địa điểm.
Nội dung bài viết

Những lỗi giới từ tiếng Pháp thường nhiều bạn sẽ mắc phải ở trong bài viết của mình. Những lỗi đó sẽ bao gồm có “de” hay không “de” trong cụm giới từ, giới từ đi kèm phương tiện giao thông, giới từ đi kèm các từ chỉ mạng xã hội, và một vài địa điểm.

Những lỗi giới từ trong tiếng Pháp bao gồm:

1. Trong không gian: DE và không DE:

Đầu tiên, điểm đầu tiên cần nhắc đến chính là vấn đề với giới từ xác định vị trí trong không gian. Đây chủ yếu là cụm giới từ.

Những giới từ địa điểm thường ở dưới dạng nhiều từ như: À droite de (la voiture) phía bên phải (cái xe)À gauche de (la maison) phía bên trái (ngôi nhà).

Vấn đề ở đây chính là biết nên hay không đặt chữ “de” ở mỗi trường hợp khác nhau. Một số giới từ sẽ có “de” đi cùng nhưng một số thì không bao giờ dùng kèm với “de”.

Chúng ta sử dụng giới từ “de” trong những trường hợp sau:

  • À droite de cette voiture. (bên phải của chiếc xe này);
  • À gauche de la maison. (bên trái ngôi nhà);
  • À côté de cet arbre. (bên cạnh cái cây này)

Chúng ta không sử dụng giới từ “de” ở những trường hợp sau:

  • Derrière la maison. (phía sau ngôi nhà);
  • Devant la maison. (đằng trước ngôi nhà);
  • Sous la table. (dưới cái bàn);
  • Sur la table. (trên cái bàn)
Những lỗi giới từ tiếng Pháp
Giới từ chỉ vị trí
2. Giới từ trong sự chuyển động / xe cộ:

Tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung vào điểm lỗi thứ hai nằm ở giới từ nói về sự chuyển động, xe cộ.

Trong tiếng Pháp, người ta dùng giới từ “en” chỉ các phương tiện có thể đóng cửa như en avion (máy bay) /en voiture (xe hơi) /en métro (tàu điện ngầu) /en train (tàu hỏa). Ví dụ: Ce weekend, je vais à Paris. Je vais y aller en voiture. (cuối tuần này, tôi đi Paris. Tôi sẽ đi đến đó bằng xe hơi)

Tuy nhiên, đối với các phương tiện thô sơ (không có cửa mở), chúng ta phải dùng giới từ “à” như à moto (xe mô-tô) /à cheval (ngựa). Ví dụ : Je me rends tous les jours au travail à moto. (tôi đi làm bằng xe máy hàng ngày)

Lưu ý:

Chúng ta thường nghe cụm “en vélo” nhưng đây là một cụm từ sai! Thông thường, người ta sử dụng cụm “à vélo”, cũng như cụm “à pied”: Je pars acheter du café au supermarché, je vais y aller à vélo/à pied. (tôi đi mua cà phê tại siêu thị, tôi đến đó bằng xe đạp/ đi bộ)

3. Các giới từ hỗ trợ nội dung:

Trong điểm lỗi thứ ba này, chúng ta sẽ chú ý đến giới từ đi kèm các phương tiện truyền thông như: la radio (đài), le journal (báo), la télévision (truyền hình), internet, etc.

Chúng ta sẽ nói như sau: Je l’ai lu dans le journal (tôi đã đọc thấy nó trong bài báo). Nhưng cẩn thận: Je l’ai vu à la télévision (tôi đã thấy nó trên truyền hình).
Bên cạnh đó, với tất cả những từ liên quan đến internet hay mạng xã hội, chúng ta phải sử dụng giới từ “sur“.
Ví dụ: Je l’ai vu sur internet / sur Facebook / sur YouTube,…

4. Erreurs de prépositions – Quelques lieux

Điểm lỗi ngữ pháp cuối cùng, chúng ta sẽ dựa trên một số địa điểm thười hay có lỗi về giới từ, nhất là về thành phố

Ví dụ như, chúng ta phải nói: Je suis sur l’avenue / sur le boulevard / sur la place.
Nhưng cần lưu ý, chúng ta không sử dụng như vậy với từ “la rue”. Trong trường hợp này, chúng ta bắt buộc phải nói dans la rue.”
Ví dụ:

  • Je me promène/descends dans la rue. Tôi đi dạo / đi xuống đường;
  • Ce magasin se trouve dans cette rue. Cửa hàng này nằm trên đường này.

Lưu ý:
Thông thường, khi người ta nói đến tên của đường trong câu hỏi hoặc vị trí, người ta không để giới từ.
Ví dụ: Je suis place de la Bastille/rue Jean Jaurès.

Nguồn: Francais avec Pierre – Dịch: Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học