Làm thế nào để phân biệt danh từ giống cái tiếng Pháp? Hầu hết các danh từ có đuôi tận cùng bằng các âm dưới đây sẽ là giống cái…

Phân biệt danh từ giống cái qua âm cuối của từ

Hầu hết danh từ tận cùng bằng đuôi “-IÈRE”

Ví dụ:

Hầu hết danh từ tận cùng bằng đuôi “-ETTE”

Ví dụ:

Hầu hết danh từ tận cùng bằng đuôi “-ILLE”

Ví dụ:

Hầu hết danh từ tận cùng bằng đuôi “-TION”

Ví dụ:

Hầu hết danh từ tận cùng bằng đuôi “-IE”

Ví dụ:

Hầu hết danh từ tận cùng bằng đuôi “-ENCE”, trừ UN SILENCE /œ̃ si.lɑ̃s/ – sự im lặng

Ví dụ:

Tất cả các danh từ tận cùng bằng đuôi “-SION”

Ví dụ:

Hầu hết các danh từ tận cùng bằng đuôi “-INE”

Ví dụ:

Hầu hết các danh từ tận cùng bằng đuôi “-TÉ” trừ ÉTÉ /e.te/ – mùa hè, COTÉ /ko.te/ – bên cạnh

Ví dụ:

Hầu hết tất cả các từ tận cùng bằng đuôi “-ADE”

Ví dụ:

Phân biệt danh từ giống cái
Féminin
Hầu hết các danh từ tận cùng bằng đuôi “-ISE”

Ví dụ:

Tất cả các danh từ tận cùng bằng đuôi “-ESSE”

Ví dụ:

Hầu hết các danh từ tận cùng bằng đuôi “-ELLE”

Ví dụ;

Hầu hết các danh từ tận cùng bằng đuôi “-AINE”

Ví dụ:

Hầu như tất cả danh từ tận cùng bằng đuôi “-URE”

Ví dụ:

Hầu như các từ chỉ trên gương mặt xung quanh miệng

Ví dụ:

Nguồn: Bonjour Team

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học