Bài hôm trước chúng mình đã giới thiệu cho các bạn về phương pháp để phân biệt danh từ giống đực rồi nè. Không biết các bạn đã ôn bài chưa ta? Và hôm nay Bonjour sẽ chia sẻ với các bạn phương pháp nhận biết danh từ giống cái nha. Đã đến giờ học tiếng Pháp rồi! ALLEZ-Y

Hầu hết danh từ giống cái kết thúc bằng đuôi “-IÈRE”

Hầu hết danh từ kết thúc bằng đuôi “-ETTE”

Hầu hết danh từ kết thúc bằng đuôi “-ILLE”

Hầu hết danh từ kết thúc bằng đuôi “-TION”

Hầu hết danh từ kết thúc bằng đuôi “-IE”

Hầu hết danh từ kết thúc bằng đuôi “-ENCE”

Các bạn lưu ý là Le silence cũng kết thúc bằng đuôi “ENCE” nhưng là giống ĐỰC nha.

Hầu hết danh từ kết thúc bằng đuôi “-SION”

Hầu hết danh từ kết thúc bằng đuôi “-INE”

Hầu hết danh từ kết thúc bằng đuôi “-TÉ”

Ngoại trừ L’été (n.m): mùa hè; le côté (n.m): bên cạnh

Hầu hết danh từ kết thúc bằng đuôi “-ADE”

Hầu hết danh từ kết thúc bằng đuôi “-ISE”

Hầu hết danh từ kết thúc bằng đuôi “-ESSE”

Hầu hết danh từ kết thúc bằng đuôi “-ELLE”

Hầu hết danh từ kết thúc bằng đuôi “-AINE”

Hầu hết danh từ kết thúc bằng đuôi “-URE”

Các bộ phận xung quanh gương mặt chúng ta cũng hầu hết là giống cái nha.

Ngoài ra, danh từ giống cái cũng kết thúc bằng đuôi “ÉE”.

Ví dụ: La journée: ngày, la soirée: buổi tối, la dictée: bài chính tả,…

Ngoại trừ: Le musée (nf): bảo tàng, le lycée (nf): trường THPT,  le trophée: chiến tích (từ trong tiếng Hy Lạp).

Giờ đây danh từ giống đực – cái chẳng còn có thể làm khó chúng ta nữa nè. Học tiếng Pháp sẽ thật đơn giản vì đã có Bonjour đúng không nhỉ?!

Nguồn: Bonjour Team

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học