Giờ mở cửa

Thứ 2 - Chủ nhật: 8h00 - 21h00

TCF : 50 câu hỏi trình độ A1

luyen-thi-tcf1

Dưới đây là 50 câu hỏi của phần « Khả năng nắm bắt các cấu trúc ngôn ngữ: ngữ pháp và từ vựng » trình độ A1.

3 Responses to “TCF : 50 câu hỏi trình độ A1”


Leave a Reply


Liên hệ

Phap Ngu Bonjour
  • 29 Nguyen Son Ha
  • P5, Q3, TP HCM
  • (08) 38.18.10.38
Teachers

Charlélie MENIL
Dưới đây là 50 câu hỏi của phần « Khả năng nắm bắt các cấu trúc ngôn ngữ: ngữ pháp […]
Grégory GALVAN
Dưới đây là 50 câu hỏi của phần « Khả năng nắm bắt các cấu trúc ngôn ngữ: ngữ pháp […]
Cle
Dưới đây là 50 câu hỏi của phần « Khả năng nắm bắt các cấu trúc ngôn ngữ: ngữ pháp […]
Alexandre KOGUT
Dưới đây là 50 câu hỏi của phần « Khả năng nắm bắt các cấu trúc ngôn ngữ: ngữ pháp […]
View All