THÀNH NGỮ PHÁP - NULLE ROSE SANS ÉPINE

Sau lần tớ chỉ cậu câu “À bon chat, bon rat” – vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cậu đã hỏi tớ có biết câu “Hoa hồng nào mà chẳng có gai” không, thì đây, tớ đã tìm cho cậu câu nói ấy trong tiếng Pháp, cũng được xem là một thành ngữ Pháp – NULLE ROSE SANS ÉPINE.

NULLE ROSE SANS ÉPINE \nyl ʁoz sɑ̃ e.pin\ có nghĩa không hoa hồng không gai, có thể hiểu như câu “hoa hồng nào chẳng có gai, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng” như mọi người vẫn hay dùng. Phụ nữ đẹp thường gai góc và có yêu thì mới có ghen đấy cậu ạ

NULLE \nyl\ là tính từ giống cái, có nghĩa là “không”, từ gốc giống đực là NUL. Vì Rose giống cái nên NULLE cũng hợp giống hợp số chuyển đổi luôn.
ROSE \ʁoz\ là danh từ giống cái, có nghĩa là “hoa hồng”. Từ này thì có lần trong Radio số 2 tớ có nhắc đến trong tên bài hát La vie en rose – Cuộc sống màu hồng rồi. Ví dụ như hoa hồng đỏ sẽ là la ROSE rouge.
SANS \sɑ̃\ là giới từ, có nghĩa là “không”. Ví dụ như không tiền sẽ là SANS argent.
ÉPINE \e.pin\ là danh từ giống cái, có nghĩa là “gai”. Ví dụ như hàng rào cây gai sẽ là l’haie d’ÉPINE.

Một cách viết khác của câu này chính là Il n’y a pas de ROSE SANS ÉPINE.

Một cách đơn giản nữa để tự học tiếng Pháp chính là học qua những ca dao. thành ngữ. Hãy theo dõi Bonjour để liên tục cập nhật những câu thành ngữ mới nhé!

Nguồn: Bonjour Team

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học