Quand on a commencé un travail, il faut le terminer

Nội dung bài viết

Học tiếng Pháp mà không biết những thành ngữ sau cũng là một thiếu sót lắm. Có một câu thành ngữ mà không chỉ ông bà ta mà cả mỗi thầy cô vẫn luôn nhắc chính là “làm gì cũng phải đến nơi đến chốn”. Câu này khi qua tiếng Pháp sẽ là QUAND ON A COMMENCÉ UN TRAVAIL, IL FAUT LE TERMINER.

Phân tích câu Quand on a commencé un travail, il faut le terminer

QUAND ON A COMMENCÉ UN TRAVAIL, IL FAUT LE TERMINER \kɑ̃ ɔ̃ ɑ kɔ.mɑ̃.se œ̃ tʁa.vaj, il.fo lə tɛʁ.mi.ne\ có nghĩa là khi chúng ta đã bắt đầu một công việc, cần phải hoàn tất công việc đó. Câu này cũng tương tự như câu thành ngữ Việt mình là “đến đầu đến đũa” hoặc “đến nơi đến chốn”, với hàm ý một khi đã bắt đầu làm một việc gì đó thì phải cố gắng hoàn thành công việc đó, đừng bỏ dở giữa chừng.

Quand on a commencé un travail
Làm đến nơi đến chốn

Phân tích chi tiết câu Quand on a commencé un travail, il faut le terminer

 • QUAND \kɑ̃\ là liên từ hoặc từ để hỏi có nghĩa là “khi, khi nào”. Ví dụ như khi trời mưa, khi nào làm xong, bạn có thể ra đi sẽ là QUAND vous aurez fini, vous pourrez partir.
 • ON \ɔ̃\ là chủ ngữ ngôi thứ ba, số ít, có nghĩa “người ta, chúng ta”. Ví dụ như chúng ta đi thôi sẽ là ON y va!
 • A COMMENCÉ \ɑ kɔ.mɑ̃.se\ là động từ được chia ở thì quá khứ passé composé, đi từ 02 động từ gốc là AVOIR và COMMENCER. AVOIR trong phần này sẽ được gọi là trợ động từ – auxiliaire, còn COMMENCER đang được chia ở dạng động tính từ quá khứ – participe passé. Nguyên cụm A COMMENCÉ có nghĩa là “đã bắt đầu”, được chia ở ngôi thứ ba, số ít.
 • UN TRAVAIL \œ̃ tʁa.vaj\ là danh từ giống đực, có nghĩa là “công việc”. Ví dụ như anh ấy đã bắt đầu công việc của mình sẽ là il A COMMENCÉ son TRAVAIL.

Phân tích một số từ khác:

 • IL FAUT \il.fo\ là động từ không ngôi, có nghĩa là “cần phải”. Ví dụ như cần phải ăn để sống sẽ là IL FAUT manger pour vivre.
 • LE \lə\ chắc bạn sẽ nghĩ LE mạo từ thường hay đi kèm các danh từ phải không. Bạn trả lời là nửa đúng nửa sai. Thực tế, LE ở đây là bổ ngữ trực tiếp của động từ TERMINER ngay liền sau, và LE đang thay thế cho chữ LE TRAVAIL. Trong tiếng Pháp, chúng ta đã học về cấu trúc COD (complément d’objet direct – bổ ngữ trực tiếp) và COI (complément d’objet indirect – bổ ngữ gián tiếp) dùng hỗ trợ thay thế các danh từ đã được nhắc trong phần trước đó mà cả người nói – người nghe – người đọc đều đã biết đến và có thể hiểu từ – cụm được thay thế.
 • TERMINER \tɛʁ.mi.ne\ là động từ, có nghĩa là “kết thúc, hoàn tất”. Ví dụ như trong câu trên nếu nói rõ ra sẽ là phải kết thúc công việc – IL FAUT TERMINER LE TRAVAIL.
Quand on a commencé un travail
Động từ Terminer

Câu nghĩa tương đương

Đúng là không bắt đầu thì thôi, đã làm rồi thì phải chịu trách nhiệm cho tới mọi người nhỉ? Cơ mà hình như trong tiếng việt mình cũng có một câu thành ngữ cũng nói về việc có ý nghĩa hao hao như thế, đúng rồi là câu: “Đâm lao thì phải theo lao”, đã quyết định làm thì phải chịu trách nhiệm cho tới! Mà câu trên trong tiếng Pháp nói làm sao? Đó là “Quand le vin est tiré, il faut le boire”

Liên từ QUAND \kɑ̃\ và động từ không ngôi IL FAUT \il.fo\ ở trên đã giải thích rồi nên mình không nói lại nhé!

Phân tích chi tiết câu:

 • LE VIN \ lə vɛ̃ \ là danh từ giống đực chỉ về chai rượu nho. Chắc ai học về tiếng Pháp cũng biết, người Pháp thích uống rượu lắm mọi người! Vậy ví dụ mình sẽ lấy câu người Pháp rất thích uống rượu. Dịch sang tiếng Pháp sẽ là  les Français aiment boire DU VIN;
 • EST TIRÉ \ ɛ ti.ʁe\ là động từ được chia ở thì quá khứ passé composé. Đi từ 02 động từ gốc là ÊTRE và TIRER. ÊTRE trong phần này sẽ được gọi là trợ động từ – auxiliaire. Còn TIRER đang được chia ở dạng động tính từ quá khứ – participe passé. Nguyên cụm EST TIRÉ có nghĩa là “được kéo ra”. Ở đây thì chúng ta hiểu ở nghĩa là chai rượu đã được khui ra. Cum này được chia ở ngôi thứ ba, số ít;
 • LE \lə\ cũng tương tự như câu trên LE ở đây là bổ ngữ trực tiếp của động từ BOIRE ngay liền sau. LE đang thay thế cho chữ LE VIN. Nói đến rượu thì để mình kể mọi người một điều rất hay ho. Phụ nữ Pháp cũng thích uống rượu lắm! Một bài báo với tiêu đề “Les emmes et le vin” cũng có nói là Les femmes aiment le vin rouge autant que les hommes. Câu này có nghĩa là phụ nữ cũng thích rượu vang đỏ như đàn ông í mọi người!;
 • BOIRE \ bwɑʁ \ là động từ, có nghĩa là “uống”. Ví dụ như nên uống cà phê vào mỗi buổi ngày: Il faut BOIRE du café tous les jours
Quand on a commencé un travail
Verbe boire

Kết

Chắc bạn đang cảm thấy kì lạ. Nếu theo cách mà Bonjour giải thích vậy sao cả câu này có thấy đâm lao với sậy gì đâu? Toàn thấy rượu với rượu không? Thật ra nếu cậu ghép cả câu này lại có nghĩa. “Đã khui rượu thì phải uống cho bằng hết”. Nó cũng có hàm ý tương tự như “Đâm lao thì phải theo lao” của chúng ta mà phải không nào? Nhưng cũng vì người ta tham khảo nên đâu thể bê hết tất từng câu chữ của mình đúng không. Các bác Pháp cũng đã rất khéo léo lồng ghép vào đó niềm tự hào của Pháp là rượu vang! Thú vị nhờ mọi người nhờ!

Vậy là, sau khi biết thêm được hai câu thành ngữ này Bonjour đúc kết ra được một điều! Vì chúng ta đều là những thành viên của thế hệ Gen-Z, có nghĩa là những con người văn minh, mà văn mình thì cần phải trách nhiệm với những điều mình đã chọn, vậy nên các bạn yêu của Bonjour khi học tiếng Pháp thì đừng quên câu “QUAND ON A COMMENCÉ UN TRAVAIL, IL FAUT LE TERMINER”.

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học