TIẾNG PHÁP NÂNG CAO – DẠNG PHỦ ĐỊNH

Dạng câu phủ định trong tiếng Pháp sẽ được chia và viết lại thành như thế nào?
Nội dung bài viết

Trong bất kì ngôn ngữ nào cũng có câu khẳng định, câu hỏi, câu phủ định… và tiếng Pháp cũng vậy. Dạng câu phủ định trong tiếng Pháp không quá khó nhưng vẫn có bạn mắc lỗi sai khi viết câu. “La négation” được sử dụng không chỉ mỗi “ne…pas” mà còn với những từ dưới đây.

Câu phủ định thông thường sẽ là:

  • Je ne mange pas de poulet.
  • Je n’ai pas mangé de poulet.

Trong văn nói (à l’oral): ne sẽ được ẩn đi ⇨ Je mange pas. Je sais pas.  

Ngoài “ne…pas”, câu phủ định còn được viết các dạng dưới đây:

Từ dùng trong câu khẳng địnhTừ dùng trong câu phủ định
encore / toujours🠒 ne… plus
déjà🠒 ne… pas encore
toujours / souvent🠒 ne… jamais
quelque chose / tout🠒 ne… rien
quelqu’un / tout le monde🠒 ne… personne
Các từ dùng để phủ định

Các câu ví dụ:

  1. Est-ce que tu es célibataire? -> Non, je ne suis pas célibataire;
  2. Est-ce que M. Dutour est encore là? -> Non, il n’est plus là. Il est déjà parti;
  3. Est-ce que tu as déjà des enfants? -> Non, je n’ai pas encore d’enfants;
  4. Est-ce que tu t’es déjà marié? -> Non, je ne me suis jamais marié;
  5. Tu es toujours en colère! -> Non, je ne suis jamais en colère!;
  6. J’ai rencontré quelqu’un. -> Je n’ai rencontré personne.
  7. Tes amis sont venus? -> Non, personne n’est venu.
BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học