Tính từ để hỏi “Quel” trong tiếng Pháp

Tính từ để hỏi "Quel" là một trong những từ được sử dụng khá nhiều trong giao tiếp tiếng Pháp hàng ngày vì sự tiện dụng của nó...
Nội dung bài viết

Tính từ để hỏi “Quel” là một trong những từ được sử dụng khá nhiều trong giao tiếp tiếng Pháp hàng ngày vì sự tiện dụng của nó…

Cách dùng tính từ để hỏi “Quel”:

1. Tính từ để hỏi “quel/quelle/quels/quelles” (hay các yếu tố quyết định thẩm vấn) được sử dụng để đặt câu hỏi đi kèm có nghĩa “cái nào”. Tính từ này sẽ hợp giống hợp số với danh từ mà nó bổ nghĩa.

Ví dụ :

 • Quel est ton nom ? Tên bạn là gì?;
 • Quelle est ta nationalité ? Quốc tịch của bạn là gì?;
 • Quels sont tes loisirs ? Sở thích của bạn là gì?;
 • Quelles langues parles-tu ? Bạn nói được những ngôn ngữ nào?;
Masculin (giống đực)Féminin (giống cái)
Singulier (số ít)QUELQUELLE
Pluriel (số nhiều)QUELSQUELLES
Prononciation (phát âm)[kɛl][kɛl]
Bảng tính từ để hỏi “cái nào?”

♪ quel hay quelle hay quels hay quelles đều phát âm giống nhau [kɛl]

♬ : chúng ta sẽ nối âm đuôi của quel với nguyên âm hoặc “h” câm của từ tiếp theo.

Ví dụ :

 • Quel‿âge avez-vous ? Bạn bao nhiêu tuổi?;
 • Vous restez à quel‿hôtel ? Bạn ở khách sạn nào?;
 • Quels‿appartements ont été vendus ? Các căn hộ nào đã được bán?;
 • Quels‿hommes ont participé à la conférence de Yalta ? Những người nào đã tham gia cuộc họp của Yalta?;
 • Quelles‿images achètes-tu ? Bạn đã mua những hình nào?;
 • Quelles‿histoires incroyables ! Thật là những câu chuyện khó tin!;

2. Quel(l.e.s) cũng được sử dụng để diễn tả sự ngạc nhiên hoặc một cảm xúc mãnh liệt (niềm vui, tức giận, kinh ngạc…)

Ví dụ :

 • Quel magnifique couché de soleil ! Cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt làm sao!;
 • Quelle chaleur dehors ! Bên ngoài thật nháo nhiệt!;
 • Quels idiots ! Thật là ngu ngốc!;
 • Quelles drôles d’idées ! Ý tưởng hài hước nhỉ!;
Tính từ để hỏi "quel"
Quel/quelle/quels/quelles
Bài tập làm thêm: Điền từ “quel” thích hợp vào chỗ trống
 1. ………. est la capitale de la France ?
 2. ………. heure est-il ?
 3. ………. est votre nom ?
 4. ………. sont vos sports préférés ?
 5. ………. est votre profession ?
 6. ………. villes de France connaissez-vous ?
 7. ………. chance !
 8. Vous avez besoin de ………. documents ?
 9. Vous venez de ………. pays ?
 10. ………. entrée avez-vous choisi ?
 11. Tu parles de ………. film ?
 12. J’ai oublié mes clés, ………. idiot !
 13. Pour ………. société travaillez-vous ?
 14. ………. sont vos questions ?
 15. Par ………. lignes de métro je peux aller à Bastille ?
 16. Il est maintenant guérit, ………. soulagement !
 17. ………. sont les exercices pour aujourd’hui ?
 18. ………. délicieux dessert !
 19. Vous avez ………. âge et ………. est la raison de votre présence ?

Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học