Giờ mở cửa

Thứ 2 - Chủ nhật: 8h00 - 21h00

Trình độ A1

Khóa học A1-1

Khóa học tiếng Pháp A1-1 là khóa học tiếng Pháp cơ bản dành cho hầu hết những học viên mới bắt đầu học tiếng Pháp.

1. Đối tượng tham gia

Người mới bắt đầu học tiếng Pháp.

2. Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong chương trình, học viên được trang bị các kiến thức sau:

Từ vựng: bảng chữ cái, số đếm, quốc gia và quốc tịch, nghề nghiệp, màu sắc, đồ vật và bàn ghế, quần áo, thành phố, định vị, phương tiện di chuyển, thú vui giải trí.

Ngữ pháp: động từ ETRE và AVOIR, các câu hỏi, giống (đực và cái), thể (số nhiều hay số ít), mạo từ xác định và không xác định, các đại từ nhân xưng và đại từ dùng để nhấn mạnh, thì hiện tại, thể khẳng định, thể phủ định, tính từ sở hữu và tính từ định vị, cấu trúc “il y a và “c’est”, trạng từ “y”, cách sử dụng giới từ cơ bản.

Kĩ năng ngôn ngữ: tự giới thiệu gia đình và bản thân, nói về sở thích, miêu tả một căn nhà, mô tả và định vị các đồ vật, miêu tả người, đi shopping, hỏi hoặc chỉ đường, viết một tin nhắn cho bạn.

3. Tài liệu học tập

Cuốn sách “Le Nouveau Taxi 1” (sách bài học và sách bài tập), bài 1 đến bài 12.

4. Giáo viên

Giáo viên người pháp có khả năng nói được tiếng việt, được đào tạo chuyên ngành sư phạm và có nhiêu năm kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam.

5. Học phí và thời gian học tập

Học phí: 2.200.000 đ/khóa (giảm 10% cho học sinh đóng trước ngày bắt đầu)
Thời gian học tập: 36 giờ ~ 8 tuần

Khóa học A1-2

Khóa học tiếng Pháp A1-2 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp A1-1 hay tất cả các học viên đã học ít nhất 40 giờ tiếng pháp.

1. Đối tượng tham gia

Học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp A1-1.
Học viên ở các trung tâm khác đã học ít nhất 40 giờ tiếng pháp.

2. Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong chương trình, học viên được trang bị các kiến thức như sau:

Từ vựng: thời gian, sinh hoạt hằng ngày, các môn thể thao, món ăn, lễ hội, phỏng vấn xin việc, các kĩ năng…

Ngữ pháp: động từ phản thân, mạo từ bộ phân, thì quá khứ, động từ nhóm 3, đại từ nhân xưng bổ ngữ, thì tương lai gần.

Kĩ năng ngôn ngữ: nói về thói quen, đi chợ, viết bưu thiếp, yêu cầu và cho phép, cho lời khuyên, tổ chức một lễ hội, tự giới thiệu bản thân trong môi trường làm việc.

3. Tài liệu học tập

Cuốn sách “Le Nouveau Taxi 1” (sách bài học và sách bài tập), bài 13 đến bài 24.

4. Giáo viên

Giáo viên người pháp có khả năng nói được tiếng việt, được đào tạo chuyên ngành sư phạm và có nhiêu năm kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam.

5. Học phí và thời gian học tập

Học phí: 2.200.000 đ/khóa (giảm 10% cho học sinh đóng trước ngày bắt đầu)
Thời gian học tập: 36 giờ ~ 8 tuần

 

Khóa học A1-3

Khóa học tiếng Pháp A1-3 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp A1-2 hoặc tất cả các học viên đã học ít nhất 80 giờ. Lớp này cho php bạn đạt được trình độ A1 theo hệ Châu Âu và có khả năng thi đậu trình độ A2.

1. Đối tượng tham gia

Học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp A1-2.
Các học viên ở trung tâm khác có ít nhất 80 giờ học tiếng pháp.

2. Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong chương trình, học viên được trang bị các kiến thức như sau:
Từ vựng: sở thích, kỳ nghỉ, phương tiện thông tin đại chúng, thành ngữ chỉ thời gian, thời tiết, chỗ ở.
Ngữ pháp: sự thường xuyên và cường độ, đại từ « en » và « ça », nguyên nhân và mục đích, thì phủ định « không… nữa », thì quá khứ chưa hoàn thành, quá khứ hoàn thành và thì hiện tại đơn, điều kiện và giả thiết.
Kĩ năng ngôn ngữ: nói về sở thích, nói về kỳ nghỉ, nói về ưu và khuyết điểm của nhiều kiếu lối sống khác nhau, kể lại những kỉ niệm, nói về thời tiết, làm kế hoạch và nói về dự định trong tương lai.

3. Tài liệu học tập

Cuốn sách “Le Nouveau Taxi 1” (sách bài học và sách bài tập), bài 25 đến bài 36.

4. Giáo viên

Giáo viên người pháp có khả năng nói được tiếng việt, được đào tạo chuyên ngành sư phạm và có nhiêu năm kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam.

5. Học phí và thời gian học tập

Học phí: 2.200.000 đ/khóa (giảm 10% cho học sinh đóng trước ngày bắt đầu)
Thời gian học tập: 36 giờ ~ 8 tuần

Liên hệ

Phap Ngu Bonjour
  • 29 Nguyen Son Ha
  • P5, Q3, TP HCM
  • (08) 38.18.10.38
Teachers

Charlélie MENIL
Khóa học A1-1 Khóa học tiếng Pháp A1-1 là khóa học tiếng Pháp cơ bản dành cho hầu hết những […]
Grégory GALVAN
Khóa học A1-1 Khóa học tiếng Pháp A1-1 là khóa học tiếng Pháp cơ bản dành cho hầu hết những […]
Cle
Khóa học A1-1 Khóa học tiếng Pháp A1-1 là khóa học tiếng Pháp cơ bản dành cho hầu hết những […]
Alexandre KOGUT
Khóa học A1-1 Khóa học tiếng Pháp A1-1 là khóa học tiếng Pháp cơ bản dành cho hầu hết những […]
View All