Giờ mở cửa

Thứ 2 - Chủ nhật: 8h00 - 21h00

Trình độ A2

Khóa học A2-1

Khóa học tiếng Pháp A2-1 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp A1 hoặc tất cả các học viên đã học ít nhất 120h hay 6 tháng tiếng pháp.

1. Đối tượng tham gia

Học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp A1.
Học viên đã học ít nhất 120 giờ tiếng pháp.

2. Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong chương trình, học viên được trang bị các kiến thức như sau:

Từ vựng: những thông tin cá nhân, gia đình, hoạt động hằng ngày, miêu tả người, lối ăn mặc, nơi ở, phương tiện đi lại, thành phố.

Ngữ pháp: các loại câu hỏi khác nhau, thì quá khứ hoàn thành và tương lai gần, trạng từ chỉ cường độ và sự thường xuyên, đại từ quan hệ đơn giản, vị trí và chia tính từ, đại từ nhấn mạnh và đại từ sở hữu, thì điều kiện hiện tại, so sánh.

Kĩ năng ngôn ngữ: Làm quen và hỏi thông tin trong trường hợp trang trọng và không trang trọng, nói về sở thích, nói về giấc mơ và nỗi lo, miêu tả môi trường, so sánh.

3. Tài liệu học tập:

Cuốn sách “Le Nouveau Taxi 2” (sách bài học và sách bài tập), bài 1 đến bài 12.

4. Giáo viên

Giáo viên người Pháp, được đào tạo chuyên ngành và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam.

5. Học phí và thời gian học tập

Học phí: 2.500.000 đ/khóa (giảm 10% cho học sinh đóng trước ngày bắt đầu)
Thời gian học tập: 36 giờ ~ 8 tuần

 

Khóa học A2-2

Khóa học tiếng Pháp A2-2 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp A2-1 hoặc các học viên đã học ít nhất 150 giờ hay 8 tháng tiếng pháp

1. Đối tượng tham gia

Học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp A2-1.
Học viên ở các trung tâm khác đã học ít nhất 150giờ tiếng pháp.

2. Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong chương trình, học viên được trang bị các kiến thức như sau:

Từ vựng: bữa ăn và thực phẩm, thể thao, trường học và việc làm, cà phê, sở thích, Internet.

Ngữ pháp: giả thiết, tính từ và đại từ không xác định, thì subjonctif ở hiện tại, thì quá khứ, trạng từ kết thúc bằng « -ment », gérondif.

Kĩ năng ngôn ngữ: trình bày một vấn đề và tìm ra giải pháp, miêu tả khóa học và các kinh nghiệm làm việc, kể về thời thơ ấu, nói về một lễ hội của nước mình.

3. Tài liệu học tập

Cuốn sách “Le Nouveau Taxi 2” (sách bài học và sách bài tập), bài 12 đến bài 24.

4. Giáo viên

Giáo viên người Pháp, được đào tạo chuyên ngành và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam.

5. Học phí và thời gian học tập

Học phí: 2.500.000 đ/khóa (giảm 10% cho học sinh đóng trước ngày bắt đầu)
Thời gian học tập: 36 giờ ~ 8 tuần

Khóa học A2-3

Khóa học tiếng Pháp A2-3 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp A2-2 hoặc các học viên đã học ít nhất 180 giờ hay 10 tháng tiếng pháp.

1 Đối tượng tham gia

Học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp A2-2.
Học viên ở các trung tâm khác đã học ít nhất 180 giờ tiếng pháp.

2. Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong chương trình, học viên được trang bị các kiến thức như sau:

Từ vựng: chương trình tivi và những công nghệ mới, phương tiện thông tin đại chúng, du lịch, các cảm xúc, tiền bạc và ý kiến.

Ngữ pháp: diễn đạt thì tương lai, kết quả, chia thì quá khứ, diễn đạt khoảng thời gian, đại từ, bài phát biểu ở thì hiện tại, sự đối lập.

Kĩ năng ngôn ngữ: nói về các phương tiện thông tin đại chúng, miêu tả và đưa ra ý kiến về cách cư xử, kể những kỉ niệm khi đi du lịch, truyền một tin nhắn, diễn tả và ngụ ý ý kiến của mình.

3. Tài liệu học tập

Cuốn sách “Le Nouveau Taxi 2” (sách bài học và sách bài tập), bài 25 đến bài 36.

4. Giáo viên

Giáo viên người Pháp, được đào tạo chuyên ngành và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam.

5. Học phí và thời gian học tập

Học phí: 2.500.000 đ/khóa (giảm 10% cho học sinh đóng trước ngày bắt đầu)
Thời gian học tập: 36 giờ ~ 8 tuần

Liên hệ

Phap Ngu Bonjour
  • 29 Nguyen Son Ha
  • P5, Q3, TP HCM
  • (08) 38.18.10.38
Teachers

Charlélie MENIL
Khóa học A2-1 Khóa học tiếng Pháp A2-1 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình […]
Grégory GALVAN
Khóa học A2-1 Khóa học tiếng Pháp A2-1 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình […]
Cle
Khóa học A2-1 Khóa học tiếng Pháp A2-1 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình […]
Alexandre KOGUT
Khóa học A2-1 Khóa học tiếng Pháp A2-1 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình […]
View All