Giờ mở cửa

Thứ 2 - Chủ nhật: 8h00 - 21h00

Trình độ B1

Khóa học B1-1

Khóa học tiếng Pháp B1-1 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp A2 hoặc các học viên đã học ít nhất 200 giờ hay 1 năm học tiếng pháp.

1. Đối tượng tham gia

Học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp A2-3.
Học viên ở các trung tâm khác đã học ít nhất 1 năm tiếng pháp.

2. Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong chương trình, học viên được trang bị các kiến thức như sau:

Từ vựng: tình yêu, ờ ghép, dịch vụ, du học, nhập cư, du lịch, gout âm nhạc, bài kiểm tra.
Ngữ pháp: thì phủ định, diễn đạt nguyên nhân, thì điều kiện hiện tại, diễn tả khoảng thời gian, thì của câu chuyện, thì plus-que-parfait.

Kĩ năng ngôn ngữ: đòi hỏi các dịch vụ, trả lời một lời đề nghị, miêu tả một chuyến đi nước ngoài, soạn thảo một lá thư khiếu nại, bảo vệ một quan điểm.

3. Tài liệu học tập

Cuốn sách “Le Nouveau Taxi 3” (giáo trình và sách bài tập), bài 1 đến bài 12

4. Giáo viên

Giáo viên người Pháp, được đào tạo chuyên ngành và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam.

5. Học phí và thời gian học tập

Học phí: 2.500.000 đ/khóa (giảm 10% cho học sinh đóng trước ngày bắt đầu)
Thời gian học tập: 36 giờ ~ 8 tuần

Khóa học B1-2

Khóa học tiếng Pháp B1-2 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp B1-1 hoặc các học viên đã học ít nhất 230 tiếng hay 14 tháng tiếng pháp.

1. Đối tượng tham gia

Học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp B1-1.
Học viên ở các trung tâm khác đã học ít nhất 14 tháng tiếng pháp.

2. Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong chương trình, học viên được trang bị các kiến thức như sau:

Từ vựng: thành phố, môi trường, các thế hệ, kế hoạch cuộc sống, trò chơi cuộc thi, nghệ thuật ăn uống.

Ngữ pháp: đại từ quan hệ, vị trí và sư hòa hợp tính từ, chia thì quá khứ, tính từ không xác định, diễn tả một giả thiết, thì điều kiện trong quá khứ, cấu trúc khách quan, xây dựng một bài phát biểu.

Kĩ năng ngôn ngữ: nói về môi trường sống, tổ chức một buổi đi chơi với bạn bè, tham gia vào một kế hoạch tập thể, nói về ước mơ và động lực cuộc sống, gửi một đơn xin việc.

3. Tài liệu học tập

Cuốn sách “Le Nouveau Taxi 3” (giáo trình và sách bài tập), bài 13 đến bài 24

4. Giáo viên

Giáo viên người Pháp, được đào tạo chuyên ngành và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam.

5. Học phí và thời gian học tập

Học phí: 2.500.000 đ/khóa
Thời gian học tập: 36 giờ ~ 8 tuần (giảm 10% cho học sinh đóng trước ngày bắt đầu)

 

Khóa học B1-3

Khóa học tiếng Pháp B1-3 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp B1-2 hoặc các học viên đã học ít nhất 260 giờ hay 1 năm rưỡi học tiếng pháp.

1. Đối tượng tham gia

Học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp B1-2.
Học viên ở các trung tâm khác đã học ít nhất 1 năm rưỡi tiếng pháp.

2. Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong chương trình, học viên được trang bị các kiến thức như sau:

Từ vựng: công việc, kì nghỉ phép, mua hàng trên mạng, tiền bạc, công nghệ mới, tiến bộ khoa học, bảo vệ môi trường.

Ngữ pháp: diễn tả môi trường, thì subjonctif, giới từ thời gian, đại từ quan hệ, làm nổi bật một thông tin, diễn tả tương lai, thì futur antérieur.

Kĩ năng gôn ngữ: diễn tả một ý kiến hay tình cảm, nói về công việc, tham gia vào một cuộc tranh luận, trả lời một cuộc điều tra, miêu tả hi vọng và lo lắng về tương lai.

3. Tài liệu học tập

Cuốn sách “Le Nouveau Taxi 3” (giáo trình và sách bài tập), bài 25 đến bài 36

4. Giáo viên

Giáo viên người Pháp, được đào tạo chuyên ngành và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam.

5. Học phí và thời gian học tập

Học phí: 2.500.000 đ/khóa
Thời gian học tập: 36 giờ ~ 8 tuần (giảm 10% cho học sinh đóng trước ngày bắt đầu)

 

Khóa học B1-4

Khóa học tiếng Pháp B1-4 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp B1-3 hoặc các học viên đã học ít nhất 300 giờ hay 20 tháng học tiếng pháp. Sau khi kết thúc khóa này, bạn có thể tham gia vào lớp ôn thi B1 nếu bạn muốn trải qua kì thi.

1. Đối tượng tham gia

Học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp B1-3.
Học viên ở các trung tâm khác đã học ít nhất 20 tháng học tiếng pháp.

2. Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong chương trình, học viên được trang bị các kiến thức như sau:

Từ vựng: điện ảnh, nghệ thuật, văn hóa, định kiến, ước mơ và khao khát.

Ngữ pháp: diễn văn dùng thì quá khứ, diễn tả mục đích và kết quả, trạng từ, giới từ, vị trí của đại từ kép, đại từ và trạng từ không xác định, sự đối lập và nhượng bộ, thì subjonctif trong quá khứ.

Kĩ năng ngôn ngữ: làm bản tường thuật, miêu tả cách cư xử của người pháp, tham gia vào một cuộc tranh luận, khuyến khích các giấc mơ, soạn thảo một bài bình luận về phim.

3. Tài liệu học tập

Cuốn sách “Le Nouveau Taxi 3” (giáo trình và sách bài tập), bài 37 đến bài 48.

4. Giáo viên

Giáo viên người Pháp, được đào tạo chuyên ngành và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam.

5. Học phí và thời gian học tập

Học phí: 2.500.000 đ/khóa (giảm 10% cho học sinh đóng trước ngày bắt đầu)
Thời gian học tập: 36 giờ ~ 8 tuần

Liên hệ

Phap Ngu Bonjour
  • 29 Nguyen Son Ha
  • P5, Q3, TP HCM
  • (08) 38.18.10.38
Teachers

Charlélie MENIL
Khóa học B1-1 Khóa học tiếng Pháp B1-1 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình […]
Grégory GALVAN
Khóa học B1-1 Khóa học tiếng Pháp B1-1 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình […]
Cle
Khóa học B1-1 Khóa học tiếng Pháp B1-1 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình […]
Alexandre KOGUT
Khóa học B1-1 Khóa học tiếng Pháp B1-1 là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình […]
View All