Từ vựng chủ đề du lịch trong tiếng Pháp

Trong chủ đề viết hoặc nói của Delf A2 thường sẽ nhắc đến mảng du lịch nhiều. Từ vựng chủ đề du lịch sẽ giúp bạn tổng hợp cũng như ôn đôi chút về tiếng Pháp.
Nội dung bài viết

Trong chủ đề viết hoặc nói của Delf A2 thường sẽ nhắc đến mảng du lịch nhiều. Từ vựng chủ đề du lịch sẽ giúp bạn tổng hợp cũng như ôn đôi chút về tiếng Pháp.

Từ vựng chủ đề du lịch:

Voyages

Objets

Vocabulaire
Voyageurs
Voyager 

Lieux

Expressions
  • Voyager aux frais de la Princesse : du lịch miễn phí;
  • Voyager par monts et par vaux : du lịch muôn nơi;
  • Voyager au long cours : du lịch đường biển;

Transports

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học