Từ vựng diễn tả thời tiết trong tiếng Pháp

Để miêu tả trời nắng đẹp trong tiếng Pháp người ta sẽ nói như thế nào? Cùng Pháp ngữ Bonjour tìm hiểu thêm về từ vựng diễn tả thời tiết trong tiếng Pháp với các từ dưới đây...
Nội dung bài viết

Để miêu tả trời nắng đẹp trong tiếng Pháp người ta sẽ nói như thế nào? Cùng Pháp ngữ Bonjour tìm hiểu thêm về từ vựng diễn tả thời tiết trong tiếng Pháp với các từ dưới đây…

Các từ vựng diễn tả thời tiết

Để hỏi về thời tiết, người ta thường hỏi:

Quel temps fait-il? \kɛl tɑ̃ .t‿il\: thời tiết như thế nào?

Các câu trả lời sẽ như sau:

Từ vựng diễn tả thời tiết
Vocabulaire
Một số cụm từ (câu) để nói về thời tiết:
  • Il fait un froid de canard! = Il fait très froid : trời rất lạnh;
  • Il pleut des cordes = Il pleut fortement : mưa rất lớn;
  • Il fait un temps de chien = Il fait mauvais temps : thời tiết rất xấu;
  • Il fait une chaleur à crever (fam) = Il fait très chaud : rất nóng;
  • Il y a un soleil de plomb = Le soleil est très chaud : mặt trời rất nóng;
  • Il y a un vent à décorner les boeufs = Il y a beaucoup de vent : gió rất nhiều.

Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học