PHAP NGU BONJOUR

Partager et s’amuser en français tous les jours: Lundi: on commence la semaine en chanson Mardi: je vous raconte une petite histoire Mercredi: découvrez une ville ou un lieux insolite Jeudi: découvrez une personalité francaise Vendredi: un article de journal pour comprendre la vie en France Samedi: cuisinez pour le week-end Dimanche: une surprise !!

TẦM NHÌN

Mục tiêu chính của Pháp Ngữ Bonjour là nhắm vào việc thực hành nhiều để giúp các bạn có được khả năng giao tiếp tốt, nắm vững ngữ pháp, tạo ra một môi trường học tập và rèn luyện một cách hiệu quả giúp cho tất cả các học viên yêu thich và đam mê học tiếng Pháp

SỨ MẠNG

Mang đến dịch vụ đào tạo chất lượng tốt nhất cho tất cả các bạn, đồng thời còn là cầu nối văn hóa – giáo dục giữa Việt Nam và Pháp. Các học viên không chỉ có cơ hội học tập Tiếng Pháp – thứ ngôn ngữ “kì diệu”, mà còn được hiểu biết thêm về nét văn hóa – lịch sử và cả con người của đất nước xinh đẹp này

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Pháp Ngữ Bonjour sẽ không ngừng vươn đến sự hoàn hảo trong chất lượng đào tạo nhằm trang bị cho tất cả các học viên những kiến thức vững vàng và tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế”

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học