50 từ vựng Pháp viết tắt sử dụng nhiều

Trong tiếng Pháp có một số từ vựng viết đầy đủ sẽ khá dài nên được lược bớt đi để bài viết nhanh hơn mà ai cũng hiểu. Danh sách 50 từ vựng Pháp viết tắt dưới đây là những từ thường được sử dụng nhiều...
Nội dung bài viết

Trong tiếng Pháp có một số từ vựng viết đầy đủ sẽ khá dài nên được lược bớt đi để bài viết nhanh hơn mà ai cũng hiểu. Danh sách 50 từ vựng Pháp viết tắt dưới đây là những từ thường được sử dụng nhiều…

Danh sách 50 từ vựng Pháp viết tắt:
50 từ vựng Pháp viết tắt
từ vựng
Tiếp theo:

Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học