Bổ ngữ trực tiếp – gián tiếp trong tiếng Pháp

Trong tiếng Pháp có hai loại bổ ngữ thường được dùng, đó chính là bổ ngữ trực tiếp - gián tiếp hay còn gọi là COD và COI.
Nội dung bài viết

Trong tiếng Pháp có hai loại bổ ngữ thường được dùng, đó chính là bổ ngữ trực tiếp – gián tiếp hay còn gọi là COD và COI.

Bổ ngữ trực tiếp – gián tiếp là gì?

Trong ngữ pháp tiếng Pháp, tồn tại 02 loại bổ ngữ đó chính là bổ ngữ trực tiếp – Compléments d’objet direct và bổ ngữ gián tiếp – Complément d’objet indirect. Để biết bổ ngữ là gì, có thể xem tại đây.

Cùng nhau tìm hiểu xem làm thế nào để xác định được đâu là COD đâu là COI với những thông tin dưới đây:

Bổ ngữ trực tiếp - gián tiếp
Các bổ ngữ

Bổ ngữ trực tiếp – Le complément d’objet direct (COD)

Bổ ngữ trực tiếp chỉ rõ ý nghĩa của động từ, nó được nối trực tiếp với động từ. Tức là không có giới từ để nối động từ và bổ ngữ. Động từ được sử dụng với COD được gọi là ngoại động từ trực tiếp.

Để tìm COD của một động từ, thường là đủ để đặt câu hỏi Ai? hay Cái gì ? sau động từ này.

Ví dụ:

 • Je regarde la télévision. (Tôi xem ti vi).
  Trong câu này, Je là chủ ngữ, regarde là động từ (hay còn gọi là vị ngữ). Vậy muốn tìm bổ ngữ, chúng ta sẽ đặt câu hỏi “Tôi xem cái gì?”. Câu trả lời cho vế này chính là “la télévision” và không có giới từ nào đi cùng. Vậy “la télévision” chính là bổ ngữ trực tiếp cho động từ “regarder”;
 • J’aime chanter. (Tôi thích hát)
  Phân tích như câu trên, Je ở câu này đã được rút thành J’ là chủ ngữ (sujet), aime là động từ (verbe). Vậy để tìm bổ ngữ, chúng ta cũng hỏi “tôi thích cái gì?” J’aime quoi?.Ta sẽ thấy chanter là đáp án. Vậy “chanter” chính là bổ ngữ trực tiếp cho động từ “aimer” trong câu này.
Bổ ngữ gián tiếp – Le complément d’objet indirect (COI)

Ngược lại với COD, COI là bổ ngữ không trực tiếp cho động từ. Điều đó có nghĩa là có một giới từ giữa động từ và bổ ngữ. Thường thì sẽ là giới từ “à” hay “de”.

Động từ dùng với COI sẽ gọi là ngoại động từ gián tiếp.

Để tìm COI của một động từ, bạn phải đặt câu hỏi: Cho ai? À qui? Cho cái gì? À quoi? Của ai? De qui? Của cái gì? De quoi? theo mỗi giới từ đi kèm với động từ.

Ví dụ:

 • J’ai téléphoné à ma mère. Tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi.
  Chúng ta cùng phân tích câu này. Trong câu, J’ là sujet, ai téléphoné là động từ quá khứ. Téléphoner sẽ đi với giới từ “à”, téléphoner à quelqu’un – gọi điện cho ai đó. Câu hỏi đặt ra là Tôi đã gọi điện cho ai? J’ai téléphoné à qui? Cho mẹ của tôi – A ma mère. Vậy “à ma mère” chính là bổ ngữ gián tiếp của động từ téléphoner;
 • J’ai besoin de vacances. Tôi cần kỳ nghỉ.
  Trong câu này, sujet vẫn là J’, ai besoin là động từ (nguyên mẫu là avoir besoin de = cần). Avoir besoin sẽ đi kèm với giới từ de, vì câu hỏi đặt ra là Tôi cần cái gì? J’ai besoin de quoi?. Câu trả lời chính là kỳ nghỉ de vacances. Vậy de vacances chính là COI của “ai besoin”.
Lưu ý:

Xác định một COD và COI trong một câu rất quan trọng, điều này sẽ giúp bạn:

 • chọn được một đại từ liên kết tốt. Ví dụ nghĩ đến liên kết “que” thay thế cho COD chẳng hạn;
 • thay thế COD hay COI bởi đại từ bổ ngữ trực tiếp như le, la, les hay gián tiếp như lui, leur;
 • hiểu tốt hơn quy tắc hợp (giống và số) của các quá khứ phân từ (des participes passés):
  • Quy tắc n° 1 : sự hợp giống số của các quá khứ phân từ với trợ động từ “être” và avoir;
  • Quy tắc n°2 : sự hợp giống số của các quá khứ phân từ với động từ phản thân;
  • Quy tắc n°3 : sự hợp giống số của các quá khứ phân từ theo một nguyên mẫu.

Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học