Các loại chứng chỉ TCF bạn cần biết

Nội dung bài viết

Các loại chứng chỉ TCF mà bạn biết sẽ có bao nhiêu loại? TCF (Test de Connaissance Français) là chứng chỉ tiếng Pháp dành cho công dân nước ngoài. Trên 16 tuổi có nhu cầu đi định cư, làm việc và học tập tại Pháp và các nước Pháp ngữ. TCF là một chứng chỉ phổ biến và được nhiều người học tiếng Pháp có ý định du học và sinh sống tại Pháp biết tới.

Các loại chứng chỉ TCF được công nhận

Chứng chỉ TCF gồm 4 loại sau:

 • TCF TP là gì?

Chứng chỉ TCF TP (Tout Public) là một loại chứng chỉ tiếng Pháp TCF dành cho người nước ngoài mong muốn học tập, làm việc… tại Pháp nói chung. Đây là bằng TCF phổ biến nhất.

 • Chứng chỉ TCF IRN là gì?

TCF IRN (Intégration – Résidence – Nationalité) là một loại chứng chỉ tiếng Pháp TCF. Dùng để xác nhận trình độ tiếng Pháp với các mục đích như nhập tịch, cấp thẻ cư trú,…

 • TCF Québec là gì?

Chứng chỉ TCF Québec là chứng chỉ TCF dành cho người nước ngoài muốn nhập cư tại Québec… Đây là một trong những điều kiện cần có trong bộ hồ sơ được nộp cho Bộ Xuất nhập cảnh, Pháp hóa và Hội nhập (MIFI) để có thể sinh sống, làm việc tại đây.

 • Chứng chỉ TCF Canada là gì?

TCF Canada là một loại chứng chỉ TCF, phổ biến với người nước ngoài có nguyện vọng muốn nhập cư hoặc xin quốc tịch Canada.

Thông tin về các loại chứng chỉ TCF

Về TCF TP

TCF TP dành cho thí sinh từ 16 tuổi trở lên mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Pháp. Và những người có mong muốn học tập (sinh viên, sinh viên tương lai, thực tập sinh, v.v.), làm việc hoặc vì lý do cá nhân khác. Chứng chỉ này được đánh giá trình độ tiếng Pháp của họ.

Cùng với phần thi Viết bắt buộc, TCF TP là bài kiểm tra chính thức được Bộ Giáo dục Đại học và Bộ Văn hóa công nhận trong khuôn khổ DAP. Do đó, nó được công nhận bởi nhiều cơ quan, tổ chức, trường học, doanh nghiệp. Và trung tâm ngoại ngữ trên toàn thế giới.

Giới thiệu các phần thi:

TCF TP được chia thành 3 phần thi bắt buộc dưới dạng trắc nghiệm (QCM) và 2 phần thi bổ sung và không bắt buộc (bắt đầu từ năm 2022 đối với Việt Nam), dưới dạng bài tập và thí sinh có thể được lựa chọn đăng ký thi hay không tùy thuộc vào nhu cầu của bản thân:

 • Phần thi trắc nghiệm – bắt buộc (các thí sinh thi chung):

Nghe hiểu: 29 câu hỏi trắc nghiệm (4 đáp án và chỉ chọn 1 câu trả lời duy nhất)

Ngữ pháp: 18 câu hỏi trắc nghiệm (4 đáp án và chỉ chọn 1 câu trả lời duy nhất)

Đọc hiểu: 29 câu hỏi trắc nghiệm (4 đáp án và chỉ chọn 1 câu trả lời duy nhất)

 • Phần thi Viết – tự chọn – chỉ bắt buộc đối với sinh viên chuẩn bị hồ sơ du học Pháp (các thí sinh thi chung): 3 bài viết
 • Phần thi Nói – tự chọn – thi cá nhân (trực tiếp với giám khảo): 3 phần

Chú ý: Các bạn không thể đăng ký thi kĩ năng Viết và Nói mà không đăng ký Phần thi trắc nghiệm (QCM).

Thời lượng các phần thi:

 • Nghe hiểu: 25 phút
 • Ngữ pháp: 15 phút
 • Đọc hiểu: 45 phút
 • Viết: 60 phút
 • Nói: 12 phút (trong đó có 2 phút chuẩn bị)

TCF TP đánh giá 6 trình độ về tiếng Pháp (được quy định theo Khung tham chiếu chung châu Âu).

Chứng chỉ có giá trị trong vòng hai năm kể từ ngày cấp. Thời hạn này sẽ được nêu rõ trên chứng chỉ.

Chú ý! Chỉ có một bản chứng chỉ duy nhất được cấp cho thí sinh.

Lệ phí đăng ký:

 • Phần thi trắc nghiệm (QCM) bắt buộc: 1.800.000 VND;
 • Phần thi Viết (không bắt buộc – chỉ bắt buộc đối với các thí sinh nộp hồ sơ du học Pháp): 800.000 VND;
 • Phần thi Nói (không bắt buộc): 900.000 VND

Các loại chứng chỉ TCF

Thông tin các loại chứng chỉ TCF – về TCF IRN

TCF IRN (Intégration – Résidence – Nationalité) dành cho bất kỳ người nước ngoài nào trên 16 tuổi muốn xác nhận trình độ tiếng Pháp của họ để:

 • Xin nhập quốc tịch Pháp;
 • Yêu cầu cấp thẻ cư trú dài hạn;
 • Xác nhận trình độ A1 theo quy trình OFII.

Giới thiệu các phần thi:

TCF IRN bao gồm 4 phần thi bắt buộc đánh giá các kỹ năng tiếng Pháp:

 • Phần thi chung:

Nghe hiểu: 20 câu hỏi trắc nghiệm (4 câu trả lời lựa chọn, một câu trả lời đúng) – 15 phút;

Đọc hiểu: 20 câu hỏi trắc nghiệm (4 câu trả lời lựa chọn, một câu trả lời đúng) – 20 phút;

Viết: 3 bài viết – 30 phút;

 • Phần thi cá nhân: Thi trực tiếp với giám khảo

Nói: 3 phần – 10 phút

 • TCF IRN có tổng thời lượng là 1 giờ 15 phút.

Chú ý: Theo yêu cầu của FEI, thí sinh sẽ bắt buộc phải được chụp ảnh vào ngày thi và ảnh này sẽ được in trên chứng chỉ. Thí sinh không đồng ý chụp ảnh sẽ không được cấp chứng chỉ của mình.

TCF IRN chỉ đánh giá kỹ năng ngôn ngữ, không đánh giá kiến ​​thức về lịch sử, văn hóa và xã hội Pháp.

TCF IRN đánh giá cao nhất tới trình độ B1 của Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu của Hội đồng Châu Âu.

Chứng chỉ có giá trị trong vòng hai năm kể từ ngày cấp. Thời hạn này sẽ được nêu rõ trên chứng chỉ.

Chú ý! Chỉ có một bản chứng chỉ duy nhất được cấp cho thí sinh.

Lệ phí đăng ký: 3.000.000 VND

Về TCF Canada:

TCF Canada dành cho bất kỳ ai từ 16 tuổi trở lên cần chứng nhận trình độ tiếng Pháp của họ như một phần của thủ tục nhập cư tại Canada hoặc để lấy quốc tịch Canada và do đó, phải nộp hồ sơ cho Cơ quan Nhập cư, Tị nạn và Nhập tịch Canada (IRCC).

Giới thiệu các phần thi:

TCF Canada bao gồm 4 phần thi bắt buộc đánh giá các kỹ năng tiếng Pháp chung:

 • Phần thi chung:

Nghe hiểu: 39 câu hỏi trắc nghiệm (4 câu trả lời lựa chọn, một câu trả lời đúng)

Đọc hiểu: 39 câu hỏi trắc nghiệm (4 câu trả lời lựa chọn, một câu trả lời đúng)

Viết: 3 bài viết

 • Phần thi cá nhân (thi trực tiếp với giám khảo):

Nói: 3 phần

 • TCF Canada có tổng thời lượng là 2 giờ 47:
 • Nghe hiểu: 35 phút;
 • Đọc hiểu: 60 phút;
 • Viết : 60 phút;
 • Nói: 12 phút (trong đó có 2 phút chuẩn bị).

Chú ý: Theo yêu cầu của FEI, thí sinh sẽ bắt buộc phải được chụp ảnh vào ngày thi và ảnh này sẽ được in trên chứng chỉ. Thí sinh không đồng ý chụp ảnh sẽ không được cấp chứng chỉ của mình.

TCF Canada đánh giá sáu trình độ của tiếng Pháp (được quy định theo Khung tham chiếu Ngôn ngữ chung châu Âu).

Chứng chỉ có giá trị trong vòng hai năm kể từ ngày cấp. Thời hạn này sẽ được nêu rõ trên chứng chỉ.

Chú ý! Chỉ có một bản chứng chỉ duy nhất được cấp cho thí sinh.

Lệ phí đăng ký: 3.500.000 VND

Các loại chứng chỉ TCF – TCF Québec

TCF Quebec dành cho bất kỳ ai từ 16 tuổi trở lên muốn nộp hồ sơ nhập cư đến Bộ Xuất nhập cảnh, Pháp hóa và Hội nhập (MIFI) tại Québec.

Giới thiệu các phần thi:

TCF Québec bao gồm 4 phần thi đánh giá các kỹ năng sử dụng tiếng Pháp nói chung. Mỗi thí sinh có thể chọn làm 1, 2, 3 hoặc 4 bài thi trong số:

 • Phần thi chung:

Nghe hiểu: 39 câu hỏi trắc nghiệm (4 phương án, chỉ chọn 1 câu trả lời đúng)

Đọc hiểu: 29 câu hỏi trắc nghiệm (4 phương án, chỉ chọn 1 câu trả lời đúng)

Viết: 3 bài viết

 • Phần thi cá nhân (thi trực tiếp với giám khảo):

Nói: 3 phần

 • TCF Québec có thời lượng thay đổi tùy thuộc vào số lượng phần thi mà thí sinh lựa chọn tham gia (tối thiểu từ 12 phút đến tối đa 2 giờ 47 phút):
 • Nghe hiểu: 35 phút;
 • Đọc hiểu: 60 phút;
 • Viết: 60 phút;
 • Nói: 12 phút (trong đó có 2 phút chuẩn bị).

TCF Québec đánh giá 6 trình độ của tiếng Pháp (được quy định theo Khung tham chiếu Ngôn ngữ chung châu Âu).

Chứng chỉ có giá trị trong vòng hai năm kể từ ngày cấp. Thời hạn này sẽ được nêu rõ trên chứng chỉ.

Chú ý! Chỉ có một bản chứng chỉ duy nhất được cấp cho thí sinh.

Lệ phí đăng ký:

– Phần thi trắc nghiệm (QCM) (bao gồm kĩ năng Nghe hiểu và Đọc hiểu): 1.800.000 VND

– Lệ phí phần thi Viết: 800.000 VND

– Phần thi Nói: 900.000 VND

Các khóa học hiện có tại Pháp ngữ Bonjour:

Hiện tại, Pháp ngữ Bonjour có đầy đủ các khóa học phù hợp cho từng nhu cầu của mỗi bạn:

 • Lớp Cấp tốc từ A1 đến B2 cho những bạn cần gấp tiếng Pháp;
 • Khóa phổ thông cho những bạn có nhiều thời gian hơn;
 • Lớp luyện thi cho những bạn muốn ôn trước kỳ thi của mình;
 • Khóa giao tiếp cho những bạn muốn sửa phát âm hoặc luyện nói;
 • Lớp Online dành cho những bạn ở xa;

Các lớp này đều có các khung giờ phù hợp cũng cho từng nhu cầu. Nếu bạn đang muốn học tiếng Pháp, đừng ngại liên hệ ngay với Bonjour!

Thông tin liên hệ:

Đăng ký ngay để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ 100% với Pháp ngữ Bonjour qua:

Hãy liên hệ ngay với Pháp ngữ Bonjour để được tư vấn miễn phí. Cũng như hoàn tất làm hồ sơ Du học Pháp của bản thân!

Bonjour team

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học