Đại từ chủ ngữ tiếng Pháp – Pronom personnel sujet

Đại từ chủ ngữ tiếng Pháp hay còn gọi là les pronoms personnels sujets thường được dùng rất nhiều trong văn nói cũng như văn viết. Nhưng có chắc bạn biết đó là những từ nào?
Nội dung bài viết

Đại từ chủ ngữ tiếng Pháp hay còn gọi là les pronoms personnels sujets thường được dùng rất nhiều trong văn nói cũng như văn viết. Nhưng có chắc bạn biết đó là những từ nào?

Đại từ chủ ngữ tiếng Pháp là gì?
  • Thường trong một câu, để tránh lặp từ, chúng ta sẽ sử dụng đại từ chủ ngữ để thay thế danh từ (người, vật) bằng các từ như Je (tôi), Il (anh ấy), Vous (các bạn)…;
  • Trong quá trình học chia động từ,chúng ta sẽ sử dụng đại từ.

Ví dụ như:

Với danh từVới đại từ thay thế
Lucile rit.Elle rit.
Antoine joue au foot.Il joue au foot.
Les balles sont dans le filet.Elles sont dans le filet.
les pronoms personnels sujets
Đại từ chủ ngữ tiếng Pháp
Bảng Chủ ngữ
Cách sử dụng:
  • Đại từ chủ ngữ có thể cho biết cách chia động từ như thế nào;
  • Cách chia sẽ không giống nhau mà sẽ dựa vào đại từ là số ít hay số nhiều và còn phụ thuộc vào người mà nó thay thế.

Chủ ngữ số ít:

Je\ʒə\giống đực hay giống cái đều được – tôi
Tu\ty\giống đực hay giống cái đều được (thân mật) – bạn, mày
Il\il\giống đực – anh ấy
Elle\ɛl\giống cái – cô ấy
On\ɔ̃\giống đực, giống cái hoặc không xác định cụ thể (người ta)
Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều:

Nous\nu\giống đực, giống cái hoặc hỗn hợp – chúng tôi
Vous\vu\giống đực, giống cái hoặc hỗn hợp hoặc chỉ một người nhưng lịch sự – các bạn, bạn
Ils\il\masculin ou mixte – giống đực hoặc cả nam và nữ – các anh ấy, họ
Elles\ɛl\giống cái – các cô ấy
Chủ ngữ số nhiều

Ví dụ với động từ Jouer (chơi)

jengôi thứ nhất số ítJe joue
tungôi thứ hai số ítTu joues
ilngôi thứ ba số ítIl joue
ellengôi thứ ba số ítElle joue
nousngôi thứ nhất số nhiềuNous jouons
vousngôi thứ hai số nhiềuVous jouez
ilsngôi thứ ba số nhiềuIls jouent
ellesngôi thứ ba số nhiềuElles jouent

Lưu ý: les pronoms personnels sujets chỉ có chức năng duy nhất là làm chủ ngữ đứng trước động từ được chia. Ngoài ra các đại từ này không thể đứng sau giới từ hay đứng một mình được. Nên trong quá trình sử dụng cần phải cẩn thận.

Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học