Đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Đại từ liên kết hay còn gọi là đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản là đại từ được dùng để nối 02 câu lại với nhau.
Nội dung bài viết

Đại từ liên kết hay còn gọi là đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản là đại từ được dùng để nối 02 câu lại với nhau. Các câu được nối như thế nào thì cùng tìm hiểu tiếp thông tin dưới đây với Pháp ngữ Bonjour.

Các đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Đại từ quan hệ QUI

Qui là một đại từ quan hệ được dùng làm chủ ngữ của một mệnh đề giải thích rõ hơn cho câu trước và có chủ ngữ là danh từ đã được nhắc phía trước đó. 

Ví dụ:

  • Nous avons une voiture. Elle ne marche pas. -> Nous avons une voiture qui ne marche pas;
  • Lucien a une fille. Elle habite à Marseille -> Lucien a une fille qui habite à Marseille.

Đại từ quan hệ QUE (QU’)

Que là một đại từ quan hệ được dung làm bổ ngữ trực tiếp của một mệnh đề quan hệ.

Ví dụ:

  • Marc appelle une copine. Il rencontre souvent cette copine à l’université -> Marc appelle une copine qu’il rencontre souvent à l’université;
  • Les fraises viennent du Maroc. J’achète ces fraises. -> Les fraises que j’achète viennent du Maroc.

Đại từ quan hệ OÙ

Où là một đại từ quan hệ chỉ thời gian và nơi chốn. Nó có nghĩa là « mà, nơi, khi ».

  • le lieu (nơi chốn)

Voici une librairie. J’adore bouquiner dans cette librairie. -> Voici la librairie où j’adore bouquiner. Đây là nhà sách mà tôi thích xem qua;

Voilà un gymnase. Nous faisons du karaté dans ce gymnase. -> Voilà le gymnase où nous faisons du karaté. Đây là phòng tập thể dục nơi chúng tôi tập karate.

  • Thời gian (le temps)

Pierre décrit des moments. Il est heureux dans ces moments-là. Pierre đang miêu tả những khoảnh khắc. Anh ấy vui vẻ trong khoảnh khắc này;

Pierre décrit les moments où il est heureux. Pierre đang miêu tả những khoảnh khắc khi anh ấy vui vẻ.

Đại từ quan hệ tiếng Pháp
Đại từ quan hệ tiếng Pháp

Đại từ quan hệ DONT

Đại từ quan hệ dont thay thế « de + danh từ » hoặc « động từ + de » :

  • de + bổ ngữ cho danh từ 

Je vous présente Maude. Le fils de Maude vit au Vietnam. 

Je vous présente Maude dont le fils vit au Vietnam. 

Tôi giới thiệu với anh Maude có con trai sống ở VN.

Voici Jean. Sa femme est chanteuse. 

(« sa femme » nghĩa là « la femme de Jean »)

Voici Jean dont la femme est chanteuse.

Đây là Jean có vợ là ca sĩ

  • động từ + de

Ví dụ : parler de (nói về)

Voici un livre ; je t’ai parlé de ce livre hier.

Voici le livre dont je t’ai parlé hier.

Đây là cuốn sách (mà) mình nói với cậu ngày hôm qua

Ví dụ : avoir besoin de (cần)

Mon mari achète souvent des objets; il n’a pas besoin de ces objets.

Mon mari achète souvent des objets dont il n’a pas besoin.

Chồng tôi thường mua những thứ anh không cần

Bonjour team

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học