Những danh từ đặc biệt trong tiếng Pháp

Bạn nào học tiếng Pháp đều biết danh từ trong tiếng Pháp thường sẽ có giống đực giống cái, số ít số nhiều. Dưới đây là những danh từ đặc biệt thường chỉ dùng số ít hoặc chỉ dùng số nhiều để có nghĩa đúng của nó.
Nội dung bài viết

Bạn nào học tiếng Pháp đều biết danh từ trong tiếng Pháp thường sẽ có giống đực giống cái, số ít số nhiều. Dưới đây là những danh từ đặc biệt thường chỉ dùng số ít hoặc chỉ dùng số nhiều để có nghĩa đúng của nó.

Những danh từ đặc biệt trong tiếng Pháp:
Những danh từ không bao giờ để số nhiều (noms sans pluriel)
Những danh từ đặc biệt
những danh từ thường số ít
Những danh từ luôn là số nhiều
Những danh từ thường số nhiều

Lưu ý: các danh từ này vẫn có thể sử dụng số nhiều hoặc số ít được (ngược lại với trường hợp “số” hay dùng), nhưng sẽ có nghĩa khác nên bạn cần tìm hiểu nghĩa trước khi đặt trong bài viết.

Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học