Từ điển tiếng lóng tiếng Pháp từ A đến F

Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có những từ viết tắt hoặc từ thay thế cho từ vựng gốc. Những từ này thường người ta sẽ gọi là tiếng lóng. Từ điển tiếng lóng tiếng Pháp sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn một số từ viết tắt trong tiếng Pháp. Điều này sẽ hữu ích dành cho những bạn thường nhắn tin với những người bạn Pháp của mình.
Nội dung bài viết

Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có những từ viết tắt hoặc từ thay thế cho từ vựng gốc. Những từ này thường người ta sẽ gọi là tiếng lóng. Từ điển tiếng lóng tiếng Pháp sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn một số từ viết tắt trong tiếng Pháp. Điều này sẽ hữu ích dành cho những bạn thường nhắn tin với những người bạn Pháp của mình.

Từ điển tiếng lóng (từ A đến F)
 • AINF = Faim (đói);
 • À OIL PÉ = À poil (trần truồng);
 • ASMEUK = Comme ça (như thế);
 • AUCH = Chaud (nóng);
 • ASSE = ça cái ấy;
 • BEUBARD = Barbe (râu);
 • BEUBON = Bombe bom, belle fille (cô gái xinh đẹp);
 • BEUH = Herbe (cỏ);
 • BEUJ = Jambe (cẳng chân);
 • BEUR = Arabe (tiếng A-rập);
 • BLEMPRO = Problème (vấn đề);
 • BLERIC = Calibre (cỡ);
 • BÉGÈRE = Gerber (bó lại);
 • CAILLERA = Racaille (đồ cặn bã);
 • CAINRI = Américain (người Mỹ);
 • CANCEVAS = Vacances (kỳ nghỉ);
 • CÉHUSSE = Sucer (mút, hút);
 • CEGAR = Garce (gái giang hồ);
 • CÉFRAN = Français (người Pháp);
 • CHARCLO = Clochard (kẻ ăn xin);
 • CHÉBRAN = Branché (hợp thời);
 • CHELA = Lâcher (nới lỏng);
 • CHELOU = Louche (mập mờ);
 • CHETRON = Tronche (súc gỗ);
 • CHEUM = Moche (tệ hại);
 • CHEURI = Riche (giàu);
 • CIMÈRE = Merci (cảm ơn);
 • CISTERA = Raciste (người theo chủ nghĩa chủng tộc);
 • CROMA = Macro (vĩ mô);
 • DASSE = Sida;
 • DISKA = Sadique (kẻ bạo tàn);
 • DEP = Pédé;
 • DONBI = Bidon (cái bi đông);
 • DONF = Fond (đáy);
 • DREPOU = Poudre (bột);
 • EINS = Seins (bộ ngực);
 • EN DEUSPI = En speed, rapidement (nhanh);
 • FEUJ = Juif (thuộc Do Thái);
 • FONSDÉ = Défoncé (sụt hỏng);
Từ điển tiếng lóng
Một số “verlan”

Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học