Từ vựng tiếng Pháp Tết Nguyên đán

Mỗi năm đều có Tết mà học tiếng Pháp nhưng lại không biết gì về từ vựng tiếng Pháp Tết Nguyên đán thì không phải rất phí hay sao...
Nội dung bài viết

Mỗi năm đều có Tết mà học tiếng Pháp nhưng lại không biết gì về từ vựng tiếng Pháp Tết Nguyên đán thì không phải rất phí hay sao…

Từ vựng tiếng Pháp Tết Nguyên đán

Les moments importants (Những thời khắc quan trọng)

Les symboles typiques (Các biểu tượng tiêu biểu)

  1. Les fleurs (Các loại hoa / cây)

2. La nourriture (Các loại thực phẩm)

Từ vựng tiếng Pháp Tết Nguyên đán
Từ vựng tiếng Pháp Tết Nguyên đán

Autres (khác)

Bonjour team

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học