KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG PHÁP
Duy nhất chỉ có tại Bonjour
Kiểm tra
Previous
Next

Từ vựng trình độ B1

Những danh từ đặc biệt trong tiếng Pháp

Bạn nào học tiếng Pháp đều biết danh từ trong tiếng Pháp thường sẽ có giống đực giống cái, số ít số nhiều. Dưới đây là những danh từ đặc biệt thường chỉ dùng số ít hoặc chỉ dùng số nhiều để có nghĩa đúng của nó.

Xem thêm »

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học