10 lỗi tiếng Pháp hay gặp trong bài viết

10 lỗi tiếng Pháp hay gặp trong bài viết là những lỗi dùng chưa đúng từ hoặc cách sắp xếp từ chưa phù hợp... người học tiếng Pháp hay mắc phải.
Nội dung bài viết

10 lỗi tiếng Pháp hay gặp trong bài viết là những lỗi dùng chưa đúng từ hoặc cách sắp xếp từ chưa phù hợp. Cùng điểm lại một chút những lỗi người học tiếng Pháp hay mắc phải…

10 lỗi tiếng Pháp hay gặp (10 fautes de français que tout le monde fait):
On ne dit pas
(người ta không nói)
On dit
(người ta nói)
Signification
(nghĩa câu)
Je ne sais pas c’est quije ne sais pas qui c’estTôi không biết đó là ai
Y’en a qui croiventCertains croientMột số người tin
Malgré queMalgré le fait queMặc dù thực tế là
Au jour d’aujourd’huiAujourd’huiHôm nay
Quarantenaire và CinquantenaireQuadragénaire hay quinquagénaireTuổi tứ tuần hoặc tuổi ngũ tuần
Faire montrerFaire voirChứng minh rằng
Personnellement, moi, je…Je… (chỉ vậy thôi)Tôi (cá nhân tôi thì cũng là tôi thôi)
C’est compréhensifC’est compréhensibleCái này có thể hiểu được
Je vais au coiffeurJe vais chez le coiffeurTôi đi cắt tóc
Bảng các lỗi
10 lỗi tiếng Pháp hay gặp

Đây là những từ ta thường dùng trong bài viết của mình. Các lỗi này có cả về phần từ vựng (vocabulaire) và cả ngữ pháp (grammaire). Để tránh không bị mắc các lỗi trên, các bạn cần nằm vững cấu trúc câu cũng những bổ sung thường xuyên các từ vựng đồng nghĩa. Cũng đừng quên điểm lại các giới từ liên kết phù hợp! Tiếng Pháp thực tế không khó, chỉ cần bạn cẩn thân hơn, kiểm tra lại sau khi viết thì sẽ không còn lỗi lexique (từ ngữ) nữa.

Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học