Cách sử dụng “de” và “du” trong tiếng Pháp

Trong tiếng Pháp, các giới từ chỉ nơi chốn như À, DE... được sử dụng rất nhiều. Nhưng DE còn diễn tả sự sở hữu, hay đi kèm các từ phủ định... vậy làm thể nào để biết cách sử dụng "de" và "du"?
Nội dung bài viết

Trong tiếng Pháp, các giới từ chỉ nơi chốn như À, DE… được sử dụng rất nhiều. Nhưng DE còn diễn tả sự sở hữu, hay đi kèm các từ phủ định… vậy làm thể nào để biết cách sử dụng “de” và “du”?

Cách sử dụng “de” và “du”

DE là một giới từ (một điểm ngữ pháp quan trọng). DE có thể diễn tả về nơi chốn, sự sở hữu, phủ định…

Để bắt đầu, chúng ta sẽ xuất phát từ ví dụ đầu tiên này trước: Le pantalon de Paul (cái quần của Paul). Trong câu này, giới từ DE đi kèm với từ “Paul” để tạo nên mới quan hệ lô gic giữa “pantalon” và “Paul”. Trong trường hợp này, mối quan hệ này được dịch nghĩa là sự thuộc về, hay còn xem là sự sở hữu. Một ví dụ khác, chúng ta có thể nói Je viens de Paris (tôi đến từ Paris).

DU là từ ghép của hai từ DE (giới từ) + mạo từ xác định giống đực số ít LE. Trong tiếng Pháp, không tồn tại cụm từ DE LE. Bạn bắt buộc phải nối hai từ này lại để chuyển thành DU. Tương tự như vậy, cũng không tồn tại cụm DE LES. Chúng ta bắt buộc phải chuyển thành DE + LES = DES. Ví dụ như Il rentre des États-Unis (Anh ấy trở về Mỹ).

Cách sử dụng "de" và "du"
Bảng kết hợp
Sự khác biệt

Trong ví dụ đã đề cập trước “Je viens de Paris”, chúng ta chỉ sử dụng giới từ DE vì thường trong tiếng Pháp, người ta không để mạo từ trước tên thành phố.

Bây giờ, cùng nhìn một ví dụ khác với từ “gare”: Je reviens de la gare (tôi trở lại từ nhà ga). Trong câu này, “gare” không phải là tên riêng mà là danh từ chung giống cái. Và các danh từ chung gần như luôn luôn có mạo từ kèm theo. Vậy nên phải sử dụng “de la”.

Mặt khác, nếu bây giờ chúng ta sử dụng một danh từ chung giống đực như “le café”. Chúng ta sẽ nói “Je reviens du café” (tôi trở lại từ quán cà phê). Như đã nói ở trên, trong tiếng Pháp không có cụm DE LE mà thay bằng DU.

Lưu ý: Trong tiếng Pháp, DU – DE LA – DE L’ – DES còn có thể là mạo từ chỉ thành phần. Ví dụ như Je veux du lait (tôi muốn uống sữa). Bạn có thể xem thêm mạo từ chỉ thành phần tại đây.

Những ví dụ khác
  • C’est le bureau de Mai (đây là công ty của Mai) -> Công ty thuộc sự sở hữu của Mai – là một cá nhân, người không đặt mạo từ;
  • C’est le bureau du ministre (đây là văn phòng của bộ trưởng) -> Đây là bộ trưởng riêng (đặc biệt) nên phải thêm mạo từ xác định LE. Mà DE LE không thể sử dụng nên người ta dùng nối lại thành DE;
  • C’est un vrai bureau de ministre. (Đây là văn phòng bộ trưởng thực sự) -> Đây không phải là một bộ trưởng riêng đặc thù mà người ta đang diễn tả về phong cách của văn phòng giống với của một bộ trưởng. Và khi người ta khái quát như vậy, ta không đặt mạo từ!;
  • C’est le professeur de français (Đây là giáo viên tiếng Pháp) -> Khi nói đến giáo viên bộ môn (tiếng Pháp, toán, địa lý…), chúng ta không dùng mạo từ;
  • Người ta không nói: c’est un professeur de la géographie. mà người ta nói c’est un professeur de géographie. (đây là giáo viên môn địa lý);
  • Un bouquet de fleurs (Một bó hoa) -> Đây là một bó chứa nhiều hoa, người ta không để mạo từ. Trong trường hợp này, chúng ta dùng “DE” bởi vì có giới từ. Giới từ thì bất biến, không di chuyển.

Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học