DELF B1 : présentation du niveau

DELF B1 : présentation du niveau hay còn hiểu là giới thiệu đôi chút về trình độ B1 sẽ cung cấp một số thông tin về kỳ thi Delf B1 tiếng Pháp.
Nội dung bài viết

DELF B1 : présentation du niveau hay còn hiểu là giới thiệu đôi chút về trình độ B1 sẽ cung cấp một số thông tin về kỳ thi Delf B1 tiếng Pháp.

DELF B1 : présentation du niveau

Ở trình độ này, người học đã được xem là mức tiếng Pháp Trung cấp. Bạn có thể tiếp tục tương tác như : bạn có thể hiểu và tiếp theo một đoạn hội thoại, đưa ra quan điểm và ý kiến của bản thân mình. Đồng thời, bạn cũng có thể đối phó đươc với những tình huống không lường trước được trong cuộc sống hàng ngày.

Các trình độ CECRL:

CECRL được chia làm 06 trình độ. Trong đó, 04 trình độ đầu tiên sẽ gọi là DELF và 02 trình độ tiếp theo sẽ gọi là DALF.

DELF B1 : présentation du niveau
Bảng trình độ CECRL
Những loại Delf B1 khác nhau:

Có 04 loại Delf B1 như sau:

  • DELF B1 Tout public : dành cho người lớn;
  • DELF B1 Junior : dành cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi;
  • DELF B1 scolaire : dành cho các bạn cấp 2;
  • DELF B1 Pro : dành cho những bạn muốn làm việc tại Pháp hoặc một nước trong cộng đồng Pháp ngữ.
Những phần thi trong DELF B1:

Delf B1 được chia làm 04 phần thi:

  •  La compréhension orale
  •  La compréhension écrite
  •  La production écrite
  •  La production orale

Mỗi phần thi sẽ có tổng số điểm là 25 điểm. Tổng 04 phần của bài thi là 100 điểm. Để được xét “đạt” ở trình độ này, bạn phải có tổng điểm thi là 50/100 điểm. Trong đó, một trong bốn phần không được dưới 5/25. Nếu chỉ có 01 phần dưới 5 điểm, bạn sẽ bị đánh rớt dù tổng điểm hơn 50/100.

Lưu ý: từ năm 2020, phần thi viết đã được tăng thời gian từ 35 phút thành 45 phút. Còn với phần thi nghe, chỉ cần phải chọn đáp án chính xác thôi, không cần phải viết đáp án ra nữa.

Nature des épreuves : B1 (tout public)DuréeNote
Compréhension de l’oral :

Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur 3 documents enregistrés (deux écoutes).
Durée maximale des documents : 2 min
0 h 25 environ/ 25
Compréhension des écrits :

Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur 6 documents écrits :
–  dégager des informations utiles par rapport à une tâche donnée
–  analyser le contenu d’un document d’intérêt général.
0 h 45/ 25
Production écrite :

Expression d’une attitude personnelle sur un thème général (essai, courrier, article…).
180 mots environ (et 160 mots minimum).
0 h 45/ 25
Production orale :

Épreuve en trois parties :
–  entretien dirigé
–  exercice en interaction
–  expression d’un point de vue à partir d’un document déclencheur.
0 h 15 environ
préparation : 0 h 10
(ne concerne que la 3epartie de l’épreuve)
/ 25

Tổng thời gian cho kỳ thi là: 01 giờ 55 phút.
* Tổng điểm là 100;
* Mức tối thiểu để có bằng: 50/100
* Mức tối thiểu cho mỗi phần thi: 5/25

Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học