Sự khác nhau giữa nói và viết trong tiếng Pháp

Trong tiếng Pháp có vài từ khi nói và viết khác nhau, nhất là những từ thường được lược bớt trong một đoạn giao tiếp. Pháp ngữ Bonjour sẽ điểm qua 09 sự khác nhau giữa nói và viết để bạn dễ nói chuyện tiếng Pháp hơn.
Nội dung bài viết

Trong tiếng Pháp có vài từ khi nói và viết khác nhau, nhất là những từ thường được lược bớt trong một đoạn giao tiếp. Pháp ngữ Bonjour sẽ điểm qua 09 sự khác nhau giữa nói và viết để bạn dễ nói chuyện tiếng Pháp hơn.

Sự khác nhau giữa nói và viết trong tiếng Pháp:
1. Chữ “ne” của phủ định sẽ biến mất:

Chúng ta viết: Il n’a pas faim (Anh ấy không đói)

Còn trong lúc nói, người ta nói “Il a pas faim” [i.la.pa.fɛ̃]

Chữ “ne” bị bắt buộc phải có trong văn viết nhưng thường được lược đi trong văn nói.

2. Chữ “u” của ngôi “tu” sẽ được lược bớt trước nguyên âm:

Trong văn viết: Tu es fatigué? (Bạn mệt không?) 

Trong văn nói, người ta nói: “T’es fatigué ?” [tɛ.fa.ti.ge]

Chữ “u” trong ngôi “tu” sẽ biết mất và được thay thể bởi dấu ” ‘ “. Tu es sẽ thành T’es.

3. Chữ “e” của những từ chỉ có một âm tiết đứng trước một phụ âm

Chúng ta viết: Je dois partir. (Tôi phải khởi hành)

Chúng ta nói : « J’dois partir. » [ʒdwa.par.tir]

Ở đây chữ “e” của “je” được lướt qua và phát âm thành [ʒ].

Các đại từ và những từ hạn định một âm tiết kết thúc bằng “e” (je, me, te, ce và le) lướt qua trước một phụ âm. 

4. “Je” được phát âm thành “ch” trước những âm [f], [k], [p], [s], [t]

Chúng ta viết : Je suis sûr de moi. (Tôi chắc chắn về mình)

Trong lúc nói : “chuis sûr de moi” [ʃɥ.syʁ.də.mwa]

Ở đây chữ je đang đi kèm với âm “s”, nên chúng ta sẽ phát âm chúng thành [ʃ]. Và thường thì chúng ta sẽ xóa âm đầu tiên của chữ tiếp theo, ví dụ như ở đây là “s”.

Sự khác nhau giữa nói và viết
parler
5. Chữ “i” của từ “qui” đứng trước nguyên âm

Chúng ta viết : C’est toi qui as fait ça? (Có phải bạn làm điều này không?)

Trong lúc nói sẽ là: “C’est toi qu’as fait ça ?” [sɛ.twa.ka.fɛ.sa]

Chúng ta thấy ở đây âm “i” của đại từ liên kết “qui” đã biết mất. “Qui as” đã chuyển thành “Qu’as”.

6. “il” biết mất trong cụm “il y a”

Chúng ta viết : Il y a deux ans. (Có hai năm)

Khi nói : “Y a deux ans” [ja.dø.zɑ̃]

Chúng thấy rõ ràng “il” đã hoàn toàn biến mất.

7. Chữ “l” trong từ “il” hoặc “ils” không xuất hiện trước phụ âm:

Chúng ta viết : Ils disent   

Chúng ta nói : “i’ disent” [i.diz]

Lưu ý:

Chúng ta vẫn nối chữ khi đại từ “ils” số nhiều đi kèm với một nguyên âm. Ví dụ như:

  • Chúng ta viết : Ils arrivent.
  • Chúng ta nói : « izarrivent » [i.za.ʁiv]

Chữ “l” không có mặt nhưng cũng ta vẫn nối âm với từ “s” và nguyên âm đi sau đó. Âm “s” sẽ được phát âm thành [z].

8. Những chữ “el” biến mất trong từ “celui”

Chúng ta viết : celui-là.

Chúng ta nói : “çui-la” [suila]

Chữ “el” đã hoàn toàn biến mất.

9. Chữ “que” của “qu’est-ce que” biến mất trước phụ âm

Chúng ta viết : “Qu’est-ce que tu fais?” (Bạn đang làm gì?)

Trong lúc nói : “Qu’est-ce tu fais ?” [kɛs.ty.fɛ]

Chúng ta thấy rõ ở đây chữ “que” đã biến mất.

Dịch: Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học