THÀNH NGỮ PHÁP - LE BIEN CHERCHE LE BIEN

Có một hôm cậu hỏi tớ trong tiếng Pháp có kiểu câu thành ngữ chơi chữ như kiểu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” không? Tiếng Pháp có nhiều, thậm chí như câu cậu hỏi cũng có câu tương đương luôn, đó chính là LE BIEN CHERCHE LE BIEN nhé.

LE BIEN CHERCHE LE BIEN \lə bjɛ̃ ʃɛʁʃ lə bjɛ̃\ có nghĩa là điều tốt tìm kiếm điều tốt, nghe hơi trừu tượng nhưng nó cũng có nghĩa tương tự như câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cậu hỏi tớ, hoặc hiểu đơn giản hơn sẽ là mây tầng nào sẽ thấy mây tầng đó. Những người làm việc tốt sẽ gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.

LE BIEN \lə bjɛ̃\ là danh từ giống đực, có nghĩa là “điều tốt”. Ví dụ như điều thiện và điều ác sẽ là LE BIEN et le mal.
CHERCHE \ʃɛʁʃ\ là động từ, được chia ở ngôi thứ 3 số ít, đi từ động từ CHERCHER có nghĩa là “tìm kiếm”. Ví dụ như người ta tìm kiếm chân lí sẽ là on CHERCHE la vérité.

LE BIEN CHERCHE LE BIEN, nếu cậu đang tìm câu chơi chữ trong tiếng Pháp có thể sử dụng câu này và đừng quên theo dõi Bonjour tớ mỗi ngày để thêm nhiều thông tin hữu ích về tiếng Pháp nhé!!

Nguồn: Bonjour Team

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học