Từ vựng chủ đề công việc – la recherche d’emploi

Ở những bài thi viết và nói trình độ B1 - B2, chủ đề có thể được đưa vào nhiều chính là chủ đề liên quan đến tìm việc. Từ vựng chủ đề công việc sẽ giúp bạn thêm điểm trong quá trình làm bài.
Nội dung bài viết

Ở những bài thi viết và nói trình độ B1 – B2, chủ đề có thể được đưa vào nhiều chính là chủ đề liên quan đến tìm việc. Từ vựng chủ đề công việc sẽ giúp bạn thêm điểm trong quá trình làm bài.

Từ vựng chủ đề công việc trong tiếng Pháp
Từ vựng chủ đề công việc
travailler

Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học