Từ vựng về các hoạt động hàng ngày trong tiếng Pháp

Trong đề bài viết hay nói của Delf A1, thường sẽ có câu hỏi kể về hoạt động hàng ngày mà bạn thường hay làm. Từ vựng về các hoạt động hàng ngày sẽ giúp bạn thêm nhiều kiến thức để cung cấp thông tin trong tiếng Pháp.
Nội dung bài viết

Trong đề bài viết hay nói của Delf A1, thường sẽ có câu hỏi kể về hoạt động hàng ngày mà bạn thường hay làm. Từ vựng về các hoạt động hàng ngày sẽ giúp bạn thêm nhiều kiến thức để cung cấp thông tin trong tiếng Pháp.

Một số từ vựng về các hoạt động bằng tiếng Pháp:
Hoạt động buổi sáng:
Từ vựng về các hoạt động
Vocabulaire
Hoạt động buổi trưa:
Hoạt động buổi tối:
Các hoạt động khác:

Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học