Câu hỏi tiếng Pháp trả lời như thế nào?

Chúng ta đều biết, giao tiếp tiếng Pháp cơ bản có hai dạng câu hỏi là câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Vậy cách trả lời cho mỗi dạng câu hỏi sẽ như thế nào?
Nội dung bài viết

Chúng ta đều biết, giao tiếp tiếng Pháp cơ bản có hai dạng câu hỏi là câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Nếu bạn chưa biết về các dạng câu hỏi tiếng Pháp có thể xem tại đây. Vậy cách trả lời cho mỗi dạng câu hỏi sẽ như thế nào?

Trả lời cho từng dạng câu hỏi tiếng Pháp

  • Về câu hỏi mở, chúng ta sẽ dùng từ để hỏi như qui – quoi – où… để tìm hiểu các thông tin cần thiết;
  • Về câu hỏi đóng: sẽ bao gồm các câu trả lời cho câu hỏi ở thức khẳng định và thức phủ định. Câu trả lời lần lượt sẽ là Oui – Non và Non – Si.

Trả lời câu hỏi đóng thuộc thức khẳng định:

Đối với câu hỏi thuộc thức khẳng định, chúng ta sẽ trả lời OUI (có) để khẳng định đáp án và NON (không) để phủ định đáp án. 

Ví dụ: Est-ce que tu comprends? (Chị hiểu không?)

  • Oui, je comprends (Vâng, tôi hiểu) hoặc
  • Non, je ne comprends pas (Không, tôi không hiểu);

Trả lời câu hỏi đóng thuộc thức phủ định:

Đối với câu hỏi thuộc thức phủ định, chúng ta sẽ trả lời SI (đúng) để phủ định đáp án và NON (không) để xác nhận đáp án. 

Ví dụ: Tu ne comprends pas? (Chị không hiểu à?) 

  • Si, je comprends (Không, tôi hiểu mà) hoặc 
  • Non, je ne comprends pas (Đúng, tôi không hiểu).

Để dễ nhớ các công thức này hơn, bạn có thể ghi nhớ câu “phủ định của phủ định là khẳng định” giúp bài của bạn sẽ chính xác hơn. Thử xem bạn đã hiểu rõ điểm ngữ pháp chưa bằng cách giải nghĩa các câu trả lời hình dưới nghĩa là gì trong phần bình luận của bài này nha

Trả lời câu hỏi tiếng Pháp
Trả lời câu hỏi tiếng Pháp

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học