Mấy nay trời Sài Gòn mưa nhiều mà cậu cứ cố chấp đi học tiếng Pháp với tớ nhưng lại không mang theo áo mưa, giờ đổ bệnh rồi sao kịp ôn thi DELF B2 sắp tới đây? Đấy, tớ bảo cậu là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” cấm có sao cơ. Người Pháp thường bảo ON NE PEUT EMPÊCHER LE CHIEN D’ABOYER, NI LE MENTEUR DE MENTIR.

ON NE PEUT EMPÊCHER LE CHIEN D’ABOYER, NI LE MENTEUR DE MENTIR ɔ̃ nə pøt ɑ̃.pe.ʃe lə ʃjɛ̃ d‿a.bwa.je, ni lə mɑ̃.tœʁ də mɑ̃.tiʁ có nghĩa người ta không thể ngăn chó sủa cũng như không thể ngăn kẻ điêu ngoa nói dối. Câu này có thể hiểu là khó có thể thay đổi bản tính của một người nào đó, bản chất của người ta đã là như vậy rồi. Trong tục ngữ Việt Nam có câu tương tự chính là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, cũng mang hàm nghĩa tương tự nè.

ON ɔ̃ là đại từ chủ ngữ, có nghĩa là “người ta” hoặc “chúng ta”, luôn được chia ở ngôi thứ ba, số ít kể cả cậu đang hàm ý chỉ “chúng ta”.
NE … PAS, NI … nə … pa, ni … là từ phủ định, có nghĩa “không cái này cũng như không cái kia”. Câu trên đang được lượt bớt từ pas. Ví dụ như tớ không thích chó cũng không thích mèo sẽ là je N’aime PAS les chiens, NI les chats.
PEUT pøt đi từ động từ POUVOIR có nghĩa “có thể”, đây là động từ đã được chia ở ngôi thứ 3, số ít. Ví dụ anh ấy có thể đi chơi là il PEUT sortir.
EMPÊCHER ɑ̃.pe.ʃe là động từ, có nghĩa “ngăn cản”. Ví dụ như cần phải cản trở sự phát triển của chúng sẽ là il faut EMPÊCHER leur progression.
LE CHIEN lə ʃjɛ̃ là danh từ giống đực, có nghĩa là “con chó”. Ví dụ như cậu có một con chó sẽ là tu as UN CHIEN.
DE də là giới từ, có nghĩa “thuộc về”. Trong câu này cũng có thể hiểu là “để”, nghĩa của DE thì khá nhiều, nên phải phụ thuộc vào hoàn cảnh để hiểu nữa cậu nhé.
ABOYER a.bwa.je là động từ, có nghĩa là “sủa”, “chửi rủa”, “mè nheo”. Trong câu này sử dụng cho từ LE CHIEN (con chó) nên được hiểu là “sủa”.
LE MENTEUR lə mɑ̃.tœʁ là danh từ giống đực, có nghĩa là “người nói dối”. Thường thì MENTEUR sẽ được dùng dưới dạng tính từ, có nghĩa “láo” nhiều hơn.
MENTIR mɑ̃.tiʁ là động từ, có nghĩa “nói dối”. Ví dụ như nói dối như cuội sẽ là MENTIR comme un arracheur de dents.

Vậy là chúng ta lại tìm hiểu thêm một câu ngạn ngữ Pháp nữa rồi. Còn bây giờ hãy cùng Bonjour học tiếng Pháp để cùng nhau tiến bộ thôi nào!

Nguồn: Bonjour Team

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học